6.923 arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken i mai

I mai var 6.923 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 2,7 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere.

Blant arbeidssøkerne var 4.264 personer registrert som helt ledige i mai. Det utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken. NAV-regionen Vest-Viken ligger rett under landsgjennomsnittet på 1,7 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 5 201 personer. Det tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.722 personer registrert som delvis ledige.

I hele fylket Viken var det 12.949 helt ledige personer i mai, noe som tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med mai i fjor, er nå 294 flere personer registrert som helt ledige i Vest-Viken, en oppgang på 7 prosent. Bruttoledigheten har gått ned med 454 personer (-8 prosent).

Antallet delvis ledige har gått ned sammenlignet med samme måned i fjor. I mai var 1.722 personer registrert som delvis ledige. Det er en nedgang på 289 personer (-14 prosent) sammenlignet med samme måned i 2022. De delvis ledige utgjør 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

God tilgang på stillinger

– Det er fortsatt lav ledighet og god tilgang på stillinger. Fra vår egen bedriftsundersøkelse vet vi at det er mangel på arbeidskraft innen en rekke næringer.  Det burde gi gode muligheter for å inkludere flere inn i arbeidslivet, sier Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken.

De helt ledige permitterte utgjør 9 prosent av alle helt ledige i Vest-Viken.

I Vest-Viken registrerte NAV 3.800 nye ledige stillinger i mai. Det er 25 prosent færre enn på samme tid i fjor. 974 av de utlyste stillingene er innen helse, pleie og omsorg, 577 er innen undervisning og 546 er innen butikk- og salgsarbeid.

Ledighet etter bransje

Det er en nedgang i ledigheten i mange bransjer sammenlignet med samme tid i fjor. Størst nedgang i helt ledige ser vi innen helse, pleie og omsorg med 40 personer (-15 prosent), ledere med 23 personer (-10 prosent) og serviceyrker og annet arbeid med 16 personer (-4 prosent).

Vi ser en økning i helt ledige innen bygg- og anlegg med 206 personer (+44 prosent).

Bygg og anlegg er også gruppen med aller flest ledige i Vest-Viken i mai, med 671 personer. Deretter kommer de uten yrkesbakgrunn, eller de som ikke har oppgitt bakgrunn (575 personer), butikk- og salgsarbeid (422 personer), serviceyrker og annet arbeid (414 personer) reiseliv og transport (381 personer).

Alder og kjønn

Det var i mai 1.730 helt ledige kvinner i Vest-Viken, en økning på 7 sammenlignet med samme tid i fjor. Det var 2 534 helt ledige menn i Vest-Viken i mai. Det er en økning på 287 personer (+13 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor.

Vi ser en økning i antall helt ledige i flere aldersgrupper sammenlignet med mai i fjor. I den yngste aldersgruppen fra 16-29 år ser vi en økning på 10 personer (+11 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor. I denne aldersgruppen var det 922 helt ledige i Vest-Viken i mai.

I aldersgruppen fra 30-39 år ser vi en økning på 147 personer (+12 prosent) og i aldersgruppen 40-49 år er det en økning på 80 personer (+9 prosent). I aldersgruppen 50-59 år er det en økning på 86 personer (+15 prosent) og i aldersgruppen over 60 år en nedgang på 29 personer (-7 prosent).

Høyest og lavest

Hemsedal og Krødsherad er kommunene med høyest ledighet i Vest-Viken i mai. Her er 2,3 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. Den laveste ledigheten i Vest-Viken finner vi i Nore og Uvdal, Nesbyen og Gol, der 0,5 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid i mai.

Statistikk fra NAV viser at 384 personer (9 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte*. Det samme gjelder 313 personer (18 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 0,3 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *