7.495 arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken i november

I november var 7.495 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 2,9 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere.

Blant arbeidssøkerne var 4.546 personer registrert som helt ledige i november. Det utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken. NAV-regionen Vest-Viken ligger rett under landsgjennomsnittet på 1,8 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 5.763 personer. Det tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.732 personer registrert som delvis ledige.

I hele fylket Viken var det 13.805 helt ledige personer i november, noe som tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med november i fjor, er nå 867 flere personer registrert som helt ledige i Vest-Viken, en økning på 24 prosent. Bruttoledigheten har økt med 870 personer (+18 prosent).

Antallet delvis ledige har også økt sammenlignet med samme måned i fjor. I november var 1.732 personer registrert som delvis ledige. Det er en økning på 174 personer

(+11 prosent) sammenlignet med samme måned i 2022. De delvis ledige utgjør 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

– Vi har fortsatt et godt arbeidsmarked med lav ledighet, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Hun forteller at NAV likevel følger ekstra med på enkelte bransjer.

– Bygg og anlegg er bransjen med flest helt ledige i Vest-Viken nå. Her er det også en tydelig økning i permitterte den siste tiden, sier Speilberg.

I Vest-Viken registrerte NAV 3.085 nye ledige stillinger i november. Det er 14 prosent færre enn på samme tid i fjor. 737 av de utlyste stillingene er innen helse, pleie og omsorg, 385 er innen barne- og ungdomsarbeid og 287 er innen undervisning.

Ledighet etter bransje

Det er en økning i ledigheten i alle bransjer unntatt helse, pleie og omsorg og jordbruk, skogbruk og fiske sammenlignet med samme tid i fjor. Størst økning i helt ledige ser vi innen bygg og anlegg med 232 personer (+55 prosent), butikk- og salgsarbeid med 95 personer (+27 prosent), kontorarbeid med 85 personer (+29 prosent), ingeniør- og ikt-fag med 82 personer (+41 prosent), industriarbeid med 57 personer (+21 prosent), serviceyrker og annet arbeid med 47 personer (+14 prosent) og ledere med 41 personer (+20 prosent).

Innen jordbruk, skogbruk og fiske ser vi en nedgang i antall helt ledige på 3 personer (-3%) og innen helse, pleie og omsorg en nedgang i antall helt ledige på 1 personer (0 prosent).

Personer uten yrkesbakgrunn, eller de som ikke har oppgitt bakgrunn, er nå gruppen med flest ledige i Vest-Viken i november (688 personer). Deretter kommer bygg og anlegg (656 personer), butikk- og salgsarbeid (446 personer), serviceyrker og annet arbeid (394 personer), kontorarbeid (375), reiseliv og transport (364 personer) og industriarbeid (335 personer).

Alder og kjønn

Det var i november 1.829 helt ledige kvinner i Vest-Viken, en økning på 253 personer (+16 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor. Det var 2.717 helt ledige menn i Vest-Viken i november. Det er en økning på 614 personer (+29 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor.

Vi ser en økning i antall helt ledige i alle aldersgrupper sammenlignet med november i fjor. I den yngste aldersgruppen fra 16-29 år ser vi en økning på 185 personer (23 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor. I denne aldersgruppen var det 996 helt ledige i Vest-Viken i november.

I aldersgruppen fra 30-39 år ser vi en økning på 260 personer (+23 prosent) og i aldersgruppen 40-49 år er det en økning på 261 personer (+33 prosent). I aldersgruppen 50-59 år er det en økning på 137 personer (+24 prosent) og i aldersgruppen over 60 år en økning på 24 personer (+6 prosent).

Høyest og lavest

Modum er kommunen med høyest ledighet i Vest-Viken i oktober, der 2,6 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige. Den laveste ledigheten i Vest-Viken finner vi i Nore og Uvdal, der 0,3 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid i november.
Statistikk fra NAV viser at 302 personer (7 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte*. Det samme gjelder 231 personer (13 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 0,2 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *