7.639 arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken i desember

I desember var 7.495 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. Tre prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere.

Blant arbeidssøkerne var 4.710 personer registrert som helt ledige i desember. Det utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. NAV-regionen Vest-Viken ligger rett under landsgjennomsnittet på 1,9 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 5.863 personer. Det tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.830 personer registrert som delvis ledige.

I hele fylket Viken var det 14.324 helt ledige personer i desember, noe som tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med desember i fjor, er nå 791 flere personer registrert som helt ledige i Vest-Viken, en økning på 20 prosent. Bruttoledigheten har økt med 819 personer (+16 prosent).

Antallet delvis ledige har også økt sammenlignet med samme måned i fjor. I desember var 1.830 personer registrert som delvis ledige. Det er en økning på 208 personer

(+13 prosent) sammenlignet med samme måned i 2022. De delvis ledige utgjør 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

– Vi har hatt en gradvis økning i arbeidsledigheten i løpet av 2023. I desember fortsetter økningen vi har sett de siste månedene. Ledigheten er likevel på et lavt nivå, sammenlignet med årene før pandemien. Det er fremdeles også stor etterspørsel etter arbeidskraft, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

I Vest-Viken registrerte NAV 1.763 nye ledige stillinger i desember. Det er 13 prosent færre enn på samme tid i fjor. 486 av de utlyste stillingene er innen helse, pleie og omsorg, 195 er innen ingeniør- og ikt-fag og 174 er innen butikk- og salgsarbeid.

Ledighet etter bransje

Det er en økning i ledigheten i alle bransjer unntatt undervisning sammenlignet med samme tid i fjor. Størst økning i helt ledige ser vi innen akademiske yrker med 31 personer (+52 prosent), bygg og anlegg med 245 personer (+48 prosent), ingeniør- og ikt-fag med 77 personer (+39 prosent), kontorarbeid med 93 personer (+32 prosent), butikk- og salgsarbeid med 85 personer (+23 prosent), meglere og konsulenter med 25 personer (+19 prosent), barne- og ungdomsarbeid med 23 personer (+19 prosent) og ledere med 34 personer (+16 prosent).

Innen undervisning ser vi en nedgang i antall helt ledige på 4 personer (-5%).

Bygg og anlegg er gruppen med flest ledige i Vest-Viken i desember (754 personer). Deretter kommer personer uten yrkesbakgrunn, eller de som ikke har oppgitt bakgrunn (637 personer), butikk- og salgsarbeid (460 personer), serviceyrker og annet arbeid (412 personer), kontorarbeid (387 personer), reiseliv og transport (382 personer) og industriarbeid (350 personer).

Alder og kjønn

Det var i desember 1.819 helt ledige kvinner i Vest-Viken, en økning på 204 personer (+13 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor. Det var 2.891 helt ledige menn i Vest-Viken i desember. Det er en økning på 587 personer (+25 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor.

Vi ser en økning i antall helt ledige i alle aldersgrupper sammenlignet med desember i fjor. I den yngste aldersgruppen fra 16-29 år ser vi en økning på 191 personer (23 prosent). I denne aldersgruppen var det 1 014 helt ledige i Vest-Viken i desember.

I aldersgruppen fra 30-39 år ser vi en økning på 231 personer (+19 prosent) og i aldersgruppen 40-49 år er det en økning på 255 personer (+30 prosent). I aldersgruppen 50-59 år er det en økning på 74 personer (+12 prosent) og i aldersgruppen over 60 år en økning på 40 personer (+10 prosent).

Høyest og lavest

Modum er kommunen med høyest ledighet i Vest-Viken i desember, der 2,6 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige. Den laveste ledigheten i Vest-Viken finner vi i kommunene Flesberg og Ål, der 0,6 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid i desember.

Statistikk fra NAV viser at 383 personer (8 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte*. Det samme gjelder 293 personer (16 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 0,3 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *