Trine Stensen, generalsekretær i Blå Kors.

93.000 nordmenn i risikosonen for å utvikle pengespillproblemer

23.000 nordmenn sliter med alvorlig pengespill-avhengighet og 93.000 nordmenn i risikosonen for å utvikle pengespillproblemer – Blå Kors styrker arbeidet mot spillavhengighet.

Blå Kors tar over driften av både Hjelpelinjen og Fjernbasert behandling for spillavhengige, to viktige institusjoner for forebygging og behandling av spillavhengighet. Med dette etableres «Blå Kors spillavhengighet», en satsning med mål om å ta et enda større ansvar for å hjelpe personer med pengespillproblemer og deres pårørende.

Hnevendelser har økt voldsomt

Ifølge en rapport fra Nasjonalt senter for spillforskning er det estimert at 23.000 nordmenn sliter med alvorlig pengespillavhengighet. Det er også estimert at 93.000 er i risikosonen for å utvikle dette. Tallene viser en nedgang fra siste tilsvarende undersøkelse fra 2019.
Den samme rapporten viser også at antallet henvendelser til Spillavhengighet Norge har økt voldsomt de siste årene. Mellom 2010 og frem til 2022 er antall henvendelser mer enn seksdoblet.
Tall fra Hjelpelinjen viser at de i 2022 fikk henvendelser fra 825 personer, en økning på 15 prosent siden 2020.
– Antall personer som sliter med pengespillavhengighet er fortsatt alt for høy, men vi er veldig glade for at tallene synker, og at flere spør om hjelp enn tidligere. Dette er et bevis på at forebyggende arbeid og enerettsmodellen på pengespill fungerer. Spillavhengighet er et folkehelseproblem som ødelegger mange liv og familier, sier Trine Stensen, Generalsekretær i Blå Kors.
– Blå Kors har lang erfaring med behandling av ulike avhengighetsproblemer, inkludert pengespill-avhengighet, og vi ønsker nå å utvide arbeidet vårt på dette området, fortsetter hun.
Det er Frøydis Eidheim, leder for Blå Kors kompasset, som skal lede «Blå Kors spillavhengighet». Hun har lang erfaring med forebygging og rådgivning inn mot pårørende gjennom digitale tjenester.

Et samlet tilbud om forebygging og behandling

Blå Kors driver poliklinisk behandling i Oslo, Skien og Haugaland som er spesialisert på behandling av penge- og dataspillavhengighet. Klinikkene har i tillegg et tilbud til pårørende og familier, blant annet gjennom par- og familieterapi knyttet til avhengighetsproblematikk.
Dette arbeidet styrkes nå ved at Blå Kors tar over Hjelpelinjen og Fjernbasert behandling for spillavhengige: Hjelpelinjen skal nå, som en del av «Blå Kors spillavhengighet», videreføres som et landsdekkende, anonymt, gratis lavterskel hjelpetilbud for alle som trenger hjelp knyttet til penge- eller
dataspillproblematikk.
– Vi har som mål at dette skal være en nasjonal hjelpetjeneste som gir hjelp via telefon og chat til mennesker i krise. Vi ønsker å hjelpe brukere til å komme i kontakt med spesialisthelsetjenester, brukerorganisasjoner og NAVs gjeldsrådgivning og advokathjelp, sier Eidheim.

Fjernbasert behandling for spillavhengige er et nasjonalt og gratis behandlingstilbud. Folk tar selv kontakt og trenger ikke henvisning fra lege. Behandlingen er et tre-måneders program, bestående av skriftlige arbeidsoppgaver og telefonsamtaler. Målgruppen er personer over 18 år som har problemer med pengespill.

Fakta om Blå Kors og penge- og dataspillavhengighet:

– Det er estimert at 23.000 nordmenn sliter med alvorlig spillavhengighet, og at 93.000 er i risikosonen for dette, ifølge en rapport fra Nasjonalt senter for spillforskning.
– Fra 1. november overtar Blå Kors tilbudet «Fjernbasert behandling for spilleavhengige», et online lavterskel behandlingstilbud som er gratis. For 2023 ser det ut til at cirka 350 personer vil ha benyttet tilbudet.
– Fra 1. januar 2024 overtar Blå Kors «Hjelpelinjen», et gratis lavterskel hjelpetilbud knyttet til penge- og dataspillproblematikk.
– Ifølge tall fra Medietilsynets undersøkelse fra 2020 spiller 86 % av 9 – 18-åringene dataspill; 96 % av guttene og 76 % av jentene.
– Blå Kors sitt forebyggingstiltak innenfor gaming har som mål å forebygge konflikter som kan oppstå i hjemmet knyttet til dataspilling, og omfatter foreldreveiledning, undervisningsopplegg og verktøy til bruk for foreldre og skoler.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *