UTÅLMODIG: Liers ordfører Helene Justad er mildt sagt utålmodig etter å få godkjent-stempel på kommuneplanen som ble sendt for to år siden.

Alt avhenger av Lierstranda

Denne artikkelen sto på trykk i Byavisa Drammen i juni 2012.

Lierstranda kan avgjøre Buskerudbyens skjebne

Hvorvidt historien om Buskerudbyen skal få en lykkelig eller mindre lykkelig start, avhenger av Miljøverndepartementet.

Lierstranda er en viktig del av Buskerudbyen. Det sørlige endepunktet er her – med en planlagt ny Lierstranda togstasjon, næringsliv, boliger og aktiv bruk av stranda.

– Det er litt over to år siden kommuneplanen for Lier ble overlevert departementene, sier Liers nye ordfører Helene Justad.

– Vi har ventende forespørsler fra bedrifter som er klare til å bygge lokaler og flytte arbeidsstokker til kommunen den dag i dag, men Miljøverndepartementet signaliserer en rekke innsigelser.

Lierstranda er et nøkkelområde for hele Buskerudbyen. Det er flaskehalsen, slik det er i dag, eller bindeleddet til hovedstaden og kontinentet for øvrig, dersom det blir som ordfører Justad ønsker.

LNF-areal

Lier kommunes frie arealer er stort sett landbruksareal som er underlagt strenge regler når det gjelder annen bruk. Ordføreren mener det bør være andre regler som gjelder for området Lierstranda.

– Her er det allerede industri og næringsliv. Og det på tross av dårlig tilknytning til E6 og trang tilgjengelighet til E18. Vi ønsker å utnytte arealene på Lierstranda i henhold til planene Buskerudbyen viser, med boliger, arbeidsplasser og gode nærmiljøer. Det er en kjensgjerning at Liers innbyggere er over gjennomsnittet utdannet, og per i dag kjører til jobb i Asker, Bærum eller Oslo. Vi ønsker å hente hjem arbeidsplassene, men foreløpig mangler vi altså godkjentstempelet fra Miljøverndepartementet, sier ordføreren, som føler at tålmodigheten blir satt på en hard prøve.

STORE PLANER: Kongsbergs ordfører Vidar Lande er nestleder i ATM-utvalget for Buskerudbyen.

Seks knutepunkt

Buskerudbyens nye transport og arealplan sendes nå ut til høring. Kollektivtransporten er det sentrale i planen, som har som mål å redusere bruken av egen bil med 10 prosent innen 2023. Det betyr at antall som bruker kollektive transportmidler må dobles. For å få til det, er det laget en plan hvor det er definert fem knutepunkter: Lierstranda, Drammen, Mjøndalen, Hokksund og Kongsberg. Vestfossen er også prioritert som et lokalt utviklingsområde.

– Vi tar høyde for 36.000 nye innbyggere i Buskerudbyen, sier Vidar Lande, ordfører i kongsberg og nestleder i ATM-utvalget (areal, transport og miljø).

– Disse innbyggerne vil bosette seg nært knutepunktene, og derfor er det viktig at vi samarbeider om transportplanen langs hele linja fra Lier til Kongsberg. 

Hver for seg vil knutepunktene utvikles i retning av mer miljøvennlige byer som legger til rette for sykling og gåing.

– Det er ikke noe alternativ. Hvis vi ikke gjør noe nå, vil vi kunne få fire byregioner preget av kø, kaos og forurensning, sier Lande. 

– Samarbeid er den eneste muligheten vi har til å unngå dette.

ATM-planen sendes nå ut på høring til alle instanser, også innbyggerne. Det er fritt frem å komme med bemerkning og kommentarer, og høringsfristen er satt til 20. september.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *