Småspeidere på tur. Foto: Alexander Vestrum/Norges speiderforbund

Bare en tredjedel av alle barn er tilbake i fritidsaktiviteter

Oppsiktsvekkende mange barn og unge sluttet med fritidsaktiviteter under koronapandemien. Tall fra Frivillighetsbarometeret 2022 viser at kun 33 prosent har startet opp igjen etter at smittevernstiltakene ble opphevet.

Frivillighet Norge jobber for barns rett til en meningsfull fritid.

– Disse tallene viser at vi har en jobb å gjøre. De frivillige organisasjonene er de viktigste tilbyderne av fritidsaktiviteter for barn og unge, og vi har plass til flere. Vi må bli enda flinkere til å fortelle om mulighetene i frivilligheten, og vi oppfordrer alle kommunene i Norge til å bli med på å synliggjøre hva som finnes av aktiviteter rundt om i lokalsamfunnene, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

Rett til minst én organisert fritidsaktivitet for alle barn

Sammen med regjeringen, KS og flere andre, har Frivillighet Norge signert Fritidserklæringen. Denne slår fast at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Frivillighet Norge mener nasjonale og lokale myndigheter må gjøre det lettere for de frivillige organisasjonene å tilby gode aktiviteter til barn og unge.

– Hvis alle barn skal ha muligheten til å være med, må vi sørge for at organisasjonene som tilbyr aktiviteter, har tilgang på egnede lokaler og gode og ubyråkratiske støtteordninger. Da frigjør vi ressurser til å skape inkluderende fritidsaktiviteter, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Hjelp til å finne fritidsaktiviteter der de bor

Frivillighet Norge har utviklet nettsiden Ungfritid.no der organisasjoner kan synliggjøre sine aktiviteter, og der barn, unge og foresatte kan finne ut hva som er mulig å delta på i sitt nærmiljø.

Om Frivillighetsbarometeret 2022:

Frivillighetsbarometeret er en nasjonal, årlig undersøkelse om frivillighet blant et representativt utvalg av den norske befolkningen. Barometeret i sin helhet vil legges frem i løpet av høsten 2022.

Fakta om undersøkelsen:

  • Målgruppe: Befolkningsrepresentativt utvalg blant alle over 15 år
  • Intervjumetode: Webintervju gjennom GallupPanelet, eid av Norsk Gallup
  • Antall intervju: 2032
  • Median intervjutid: 11,5 minutter
  • Datainnsamlingsperiode: Juni 2022
  • Vekting: Resultatene er vektet på kjønn, alder og geografi.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *