joppe-spaa-TsYzva0e2pQ-unsplash (1)

Barn og unge må settes først i utviklingen av Gulskogen

Herman Ekle Lund, Venstre. Foto: Nina Holtan

Gulskogen står overfor stor innbyggervekst i årene som kommer; gjennom utbyggingene som allerede holder på, og planarbeid som er pågående eller skal starte opp. Det er hyggelig å få flere mennesker til Drammen, men ordentlig hyggelig blir det bare dersom vi klarer å bevare gode lokalmiljøer samtidig som vi vokser. Da er gode tilbud til barn og unge er noe av det aller viktigste å lykkes med. 

Herman Ekle Lund, ordførerkandidat Drammen Venstre
Karolis Papeika, 18. kandidat og Gulskogenbeboer

Gjennom mange samtaler med folk på Gulskogen vet vi at det er stor bekymring for om vi klarer å lage et lokalsamfunn for de yngste.

Idretten er allerede sprengt på hall- og banekapasitet, og trenger nye arealer til mange forskjellige idretter. Noen har også lyst til å sette i gang med grener som vi ikke har arealer til i dag.

Mange barn og unge ønsker å holde på med andre aktiviteter enn idrett. Da trengs tilbud som kulturskole, ungdomsklubb og åpne møteplasser.

Og andre savner arealer til uorganiserte aktiviteter som skateboard, grafitti og street basket.

Dessverre ser vi noen tegn i Drammen om dagen på hva som skjer når de yngre ikke har gode aktiviteter å fylle fritida med. Det heter at lediggang er roten til alt ondt. Når hverdagen blir tom og kjedelig, og livet kanskje er utfordrende på andre områder samtidig, er veien kort til destruktive aktiviteter for seg selv og andre. 

Vi i Venstre vil derfor stå på for at barn og unge settes først i utviklingen av Gulskogen. Da må vi ligge i forkant av utviklingen før vi skriver de kommende planene i stein. Nærutvalget i kommunedel Gulskogen har vært høylytte og tydelige på å varsle oss om problemstillingen, særlig opp mot arbeidet med Kommunedelplan Gulskogen Nord. 

Vi vil i dette og annet planarbeid sette krav til at det opparbeides grøntarealer, lekeplasser og nærmiljøanlegg og andre arealer til uorganisert/egenorganisert aktivitet, og at utbyggere er med og spleiser på utvikling av nye anlegg.

I utvikling av idrettsanlegg er vårt mål å følge prioriteringene til Drammen Idrettsråd når vi legger neste budsjett. Vi er spent på hva idrettsdemokratiet foreslår som prioriteringene for 2024 og videre, og regner med at man ønsker å tilgodese Gulskogen, siden behovet er stort. I anleggsutviklingen er vi i Venstre pragmatiske i forhold til offentlig/privat. Vi vil gjerne ha flere offentlig/private/frivillige samarbeid om investering og drift, og vi ønsker en full likebehandling av lagseide og kommunale anlegg. 

Mye aktivitet vil utløses med utvidelse av kapasiteten på dagens flerbruksanlegg. Blant annet allidrett for de yngste barna i barnehage og skole vet vi er et sterkt ønske på Gulskogen. Dette kan også kanskje løses gjennom samarbeid med skolen og deres gymsal.

Vi har de siste årene gått i front for å desentralisere kulturskoletilbudet i Drammen, som har vært veldig fokusert rundt noen få lokasjoner, og mindre tilgjengelig for folk som bor lengre unna. I fjor fikk vi gjennomslag for en ny modell som gjør det mulig å lage kulturskoletilbud i alle kommunedeler. Barn og unge på Gulskogen kommer til å ha en kortere vei til tilbudet på Union Scene enn mange andre, særlig når alt av bygging på Godsløkka og Sundland er over og sykkeltraseene er ferdige, men vi mener likevel at kommunedel Gulskogen skal få et eget kulturskoletilbud. Hva dette tilbudet skal inneholde bør vi avgjøre i medvirkning med barna og ungdommene selv. De vet best hva de selv har lyst på.

På kulturfeltet har vi i Venstre også vært tydelige på at vi vil støtte utviklingen av nye lokaler for Brageteatret på Sundland, og vi har vært en av de største forkjemperne for redningsaksjonen av Attic dansestudio – til glede for svært mange danseglade.

Hvis du gir din stemme til Venstre så lover vi å gjøre det vi kan for å prioritere barn og unge i den videre utviklingen av Gulskogen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *