BILDE: Krepsing om natten er en stor opplevelelse for både barn og voksne. Bildet er fra krepsing i Blekktjern da vannet var åpent for krepsefiske. I år må krepsebestanden i Blekktjern få hvile og ta seg opp igjen.

Bli med på krepsing i Landfalltjern

I år kan du fiske kreps i Landfalltjern. Det vil være stengt for krepsefiske i Blekktjern og Klopptjern, slik at krepsebestandene kan ta seg opp igjen der.

Tekst og foto: Drammen kommune

For å hindre at krepsen i Landfalltjern blir overfisket har kommunen lagt noen begrensninger i tid, fangstmetode og antall kreps man får lov til å fange.

  • Det er lov å fiske kreps i Landfalltjern fra 12. august kl. 06.00 til og med søndag 14. august kl. 24.00.
  • Forskrift om ferskvannskreps bestemmer minstemålet for krepsen. Det betyr at all kreps under minstemålet på 9,5 cm, målt fra pannehornets spiss til enden av halen, skal straks settes ut igjen.

Drammens Sportsfiskere og Drammen kommune vil gjennomføre oppsyn med krepsingen og krepsevannene.

Barn og unge under 16 år kan krepse gratis.

Gratis for barn under 16 år

– Vi oppfordrer spesielt foreldre med barn og ungdom til å prøve en spennende fangst i ei mørk sommernatt, sier Lise Davanger Häusler, naturforvalter i Drammen kommune.

Krepsingen er gratis for barn under 16 år. Fra 16 år og oppover må alle kjøpe fiskekortet «Fellesfiskekortet for Finnemarka». Det kan kjøpes på https://www.inatur.no/. Det koster 65 kroner for ett døgn, og 110 kroner for hele helgen.

Edelkreps

Ferskvannskrepsen edelkreps, som er den krepsearten vi finner i Drammensmarka, er en truet art både i Norge og internasjonalt. Det betyr at Drammen kommune har et ansvar for å ta vare på den. Likevel står det ikke i veien for at vi kan høste av overskuddet i de vannene der det er mye edelkreps.

Edelkrepsen er spesielt truet av den fremmede amerikanske krepsearten signalkreps og sykdommen krepsepest som signalkrepsen har tatt med seg. Signalkrepsen har vært satt ut og spredd seg i en rekke vassdrag i Norge og Europa.

Oppsyn utføres av Drammens Sportsfiskere

Drammen kommune eier grunnen rundt Landfalltjern og har dermed fiskerettighetene. Avdeling Anlegg, idrett og natur forvalter fiskerettighetene, mens den praktiske forvaltningen med prøvefiske, oppsyn med mer blir utført av Drammens Sportsfiskere (DS) etter avtale med kommunen.

Du kan finne mer informasjon på www.drammenssportsfiskere.no.

Regler for krepsingen

  • Krepsefiske i Landfalltjern er kun tillatt med håv i strandsonen, enten ved bruk av åtepinne (maks 3 åtepinner per person) eller ved å plukke kreps med lys og håv. Det er ikke lov å bruke teiner/ruser, dykkerutstyr eller båt.
  • Det er satt antallsbegrensning på 30 kreps per person per døgn.
  • All kreps under minstemålet på 9,5 cm, målt fra pannehornets spiss til enden av halen, skal straks settes ut igjen. Kreps med størrelse på 12–13 cm er vanligvis gamle hanner som kan bli 20 år og eldre.
  • Krepsepest og fiskesykdommer kan spres med åtefisk. Åtefisk fra annet vassdragsområde skal være dypfryst før bruk. All åte skal fjernes etter bruk.

Rapporter fangstresultatet

– Vi ønsker informasjon om størrelsen på krepsen som blir fisket slik at vi kan få et overblikk over bestanden og hva som blir tatt ut. Under oppsynet vil det bli gitt ut et enkelt skjema som vi gjerne ønsker blir fylt ut og sender inn, forteller Davanger Häusler.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *