Stian Carlsen er administrerende direktør i Utleiemegleren. Foto: Johnny Vaet Nordskog

Boligeiere får ikke solgt – velger å leie ut

September viser rekordhøye leiepriser nasjonalt, men den kraftige leieprisveksten har roet seg. Leiemarkedet har fått midlertidig hjelp av boligeiere som ikke får solgt. Nasjonalt øker leieprisen for alle boligtyper i Utleiemeglerens portefølje.

– Vi merker at flere ønsker kortere leiekontrakter for å unngå gevinstbeskatning ved påfølgende salg, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Stian Carlsen.

Drammen

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Drammen øker med 7,5 prosent siden september i fjor.

– Det er noe færre leietakere på markedet enn tidligere i sommer, men fortsatt er det et godt leiemarked med god respons på de fleste boliger vi har for leie. Oppdragsinngangen har tatt seg betydelig opp denne måneden, da mange boligeiere som hadde planlagt salg av bolig, – heller går for utleie, sier daglig leder i Utleiemegleren Drammen, Eivind Sveen.

Vestfold

Leieprisen for alle boligtyper øker med 13 prosent i vår portefølje i Vestfold sammenlignet med september i fjor. Gjennomsnittleien for inngåtte kontrakter i Utleiemeglerens portefølje i Vestfold var på 13.050 kroner i september.

– Det er høy aktivitet i Utleiemarkedet i Vestfold og Grenland om dagen. Det er mange som ikke får solgt eller får salgsprisen de ønsker, og som velger å leie ut i stedet, sier daglig leder i Utleiemegleren Vestfold, Karsten Olsen.

Oslo

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Oslo øker med 2,2 prosent siden september i fjor. 2-roms leiligheter er den mest populære boligtypen og øker med hele 8,1 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Vi merker at flere ikke får solgt, og forsøker seg på kortere leiekontrakter. Dette er med på å dempe et fortsatt presset leiemarked. Det er størst etterspørsel etter boliger med forutsigbare utgifter der strøm, oppvarming og varmtvann, er inkludert i husleien, sier leder Regiondirektør i Utleiemegleren, Siri Anne Bernum Halck.

Asker og Bærum

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Asker og Bærum øker med 6,6 prosent siden september i fjor.

– Det er en fin balanse i markedet i Asker og Bærum om dagen. Leieprisene synker noe måned mot måned, som er forventet da vi hadde en historisk sterk prisvekst i sommer. Vi forventer også at leieprisene fortsetter å synke noe utover høsten. Dette er et resultat av høy prisvekst generelt i samfunnet, og at presset på utleieboligene begynner å avta. Flere boligeiere som ikke får solgt, velger å leie ut i stedet, som gir et midlertidig høyere utbud og stabile leiepriser, sier daglig leder i Utleiemegleren Asker og Bærum, Mats Larsen.

Bergen

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Bergen øker med 9,8% siden september i fjor.

– Det har vært en svært hektisk sommer med et hett leiemarked i Bergen. Selv om den aller travleste høysesongen nå ligger bak oss, er det fortsatt bra trykk i leiemarkedet. Utbudet er noe lavere, som er normalt etter høysesong, og utleierne oppnår gode priser. Vi opplever særlig god respons på nyere leiligheter med 1 eller 2 soverom, bra standard og sentral beliggenhet. Det er noe mindre etterspørsel etter familieboliger og boliger med mindre sentral beliggenhet. Det er også noe færre interessenter på hver bolig enn i høysesongen, og leietakerne kan tillate seg å være noe mer selektive, sier daglig leder i Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove.

– En tydelig trend den siste tiden er at vi får mange henvendelser fra boligeiere som har forsøkt å selge boligen sin uten hell, og som derfor velger å leie ut boligen for en periode isteden. Senest i forrige uke fikk vi inn et oppdrag fra en boligeier som hadde forsøkt å selge boligen sin siden april. Til tross for at prisantydningen hadde blitt satt ned med 1,8 millioner kroner, fikk han ikke solgt. Dermed gikk han for utleie isteden, avslutter Hove.

Romerike

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje på Romerike øker med 3,2 prosent siden forrige måned og med 2,0 prosent siden september i fjor. Det er leilighetene med 3 og 4 rom, samt eneboliger som trekker prisene opp. De minste leilighetene med 1 og 2 rom, synker noe i pris sammenlignet med før sommeren.

Nedre Romerike

– Jevnt over er det fortsatt mange på visning, men vi opplever at markedet er mer prissensitivt i enkelte områder. Vi opplever også at leietakerne er noe mer prisbevisste, og i mindre grad stresser med å finne seg noe nytt. Det er fortsatt mange som ikke får solgt i et utfordrende salgsmarked, som kan gi flere boliger på utleiemarkedet i tiden fremover. Dette vil også påvirke leieprisene, sier daglig leder for Utleiemegleren Lillestrøm, Tom Anders Andersen.

Øvre Romerike

– Høsten er i anmarsj og vi har lagt bak oss en september med bra fart i leiemarkedet. Vi har stor aktivitet fra utleiere som ønsker å leie ut boligene sine. Dette fører til at vi får en høyere tilbudsside fremover, som er positivt for leietakere som er på boligsøk.
Det er flere henvendelser fra boligeiere som ikke får solgt boligen sin, og som ønsker å leie den ut i kortere perioder. Vi ser at mange leietakere planlegger for 2024 allerede, og at det er etterspørsel etter tilgjengelige boliger fra neste år, sier daglig leder for Utleiemegleren Jessheim, Tom Fjalestad.

Stavanger

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Stavanger øker med 3,7 prosent siden september i fjor.

– Utbudet av utleieboliger i Stavanger har holdt seg stabil de siste månedene. Leieprisene for 2- og 3-roms svinger noe måned for måned, men viser en stigende trend sammenlignet med fjoråret. Gjennomsnittprisen for hele 2022, sammenlignet med gjennomsnittsprisen hittil i år, viser en økning på 3,2 prosent for 2-roms og en økning på 4 prosent for 3-roms. Det er fortsatt godt driv i markedet, og vi forventer en jevn prisøkning i tiden fremover, sier daglig leder i Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge.

Trondheim

Prisutviklingen i Trondheim hittil i år er moderat økende for de fleste boligtyper.

– Det er fortsatt mange utleieboliger på markedet i Trondheim. Det er en økning i antall boliger sammenlignet med september i fjor, som fører til at det er godt utbud for leietakerne. Prisene holder seg lavere når utbudet er stort. Vi ser også at porteføljesammensetningen vår gir store endringer måned for måned. For eksempel øker gjennomsnittsprisen på 3-roms med hele 17 prosent sammenlignet med august, men dette skyldes at vi har leid ut flere 3-roms på for eksempel 150 kvm enn 3-roms på 50 kvm. Leieprisen år mot år er stabil, sier daglig leder i Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan.

Kristiansand

Leieprisen for alle boligtyper øker med 7,6 prosent i vår portefølje i Kristiansand sammenlignet med september i fjor. Gjennomsnittleien for inngåtte kontrakter i Utleiemeglerens portefølje i Kristiansand var på 12.606 kroner i september.

– Markedet har vært bra i september med mange inngåtte leiekontrakter. Hovedandelen av leiekontrakter i regionen er leiligheter. Studentene er nå bosatt, så denne delen av markedet vil være «mettet» frem til sommeren 2024, sier daglig leder i Utleiemegleren Kristiansand, Tor-Gunnar Albert.

Østfold

Leieprisen for alle boligtyper øker med 5,4 prosent i vår portefølje i Østfold sammenlignet med september i fjor. Gjennomsnittleien for inngåtte kontrakter i Utleiemeglerens portefølje i Østfold var på 13.191 kroner i september.

– Vi opplever fortsatt god respons på våre annonserte boliger. At responsen er såpass god, resulterer i at mye blir utleid, og det er færre utleieboliger på markedet enn i august. Vi merker også en økning i antall henvendelser fra kunder som ikke får solgt boligen sin og dermed vurderer utleie, sier daglig leder i Utleiemegleren Østfold, Helge Hanch-Hansen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *