– Resultatene antyder at husholdningene har blitt litt mer optimistiske den siste måneden, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL. Fotograf Nadia Frantsen

Boligprisforventningene litt opp i desember

Boligprisforventningene tok seg litt opp fra november til desember, det viser ferske tall fra boligmarkedsbarometeret. – Resultatene antyder at husholdningene har blitt litt mer optimistiske den siste måneden, noe som kan peke mot en mild lysning i et fortsatt kjølig boligmarked, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL.

Etter å ha avtatt i flere måneder, var det en liten bedring i husholdningenes boligprisforventninger i desember. 27 prosent oppga at de venter lavere boligpriser om et år. Dette er litt lavere enn i november, da 30 prosent ventet prisnedgang. Andelen som ventet høyere boligpriser holdt seg tilnærmet uendret på 40 prosent fra november til desember.

Lavere renteforventninger den siste måneden

57 prosent ventet at boliglånsrenten vil være høyere om et år i desember, ned fra 67 prosent i november. Samtidig ventet 20 prosent at boliglånsrenten skal ned fra dagens nivå i løpet av de neste 12 månedene.

– Renteforventningene har kommet klart ned, men flertallet av husholdningene venter fortsatt at boliglånsrenten skal videre opp fra dagens nivå. Andelen som venter boligprisnedgang er fortsatt nær dobbelt så høy som normalt. Samlet gir dette et bilde av at husholdningene har blitt litt mer positive, men at det fortsatt er høy grad av usikkerhet om videre markedsutvikling, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL.

6 av 10 husholdninger vil stramme inn forbruket neste år

I denne utgaven av boligmarkedsbarometeret stilte vi et ekstraspørsmål om husholdningenes forbruksplaner neste år. 57 prosent svarte at de planlegger å stramme inn forbruket i 2024, 37 prosent planlegger ingen endring, mens bare 4 prosent oppgir at de vil øke forbruket.  12 prosent svarte at de planlegger å stramme inn mye.

Blant de som planlegger å stramme inn forbruket oppga i alt 77 prosent enten høyere lånekostnader eller høyere priser på varer og tjenester som viktigste årsak. 19 prosent svarte at innstrammingen skyldes at de vil spare mer.

– Det er første gang vi stiller spørsmålet og vi har derfor ikke sammenligningsgrunnlag fra tidligere. Men at nær 6 av 10 vil stramme inn forbruket synes jeg er oppsiktsvekkende høyt. Kun et mindretall oppgir sparing som viktigste årsak. Dette er uttrykk for at mange opplever at de har fått en trangere økonomi, og peker mot svak forbruksutvikling fremover, forteller Midsem.

Les hele boligmarkedsbarometeret her.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *