NAF mener det må bli enklere å få erstatning fra hvis bilen blir skadet som følge av dårlige veier (Foto: NAF)

Dårlige veier skader biler: – Må bli enklere å få erstatning

Hull i veien, sprekker og veier som smuldrer opp er et kjent syn hver vår. – Det bør bli enklere å få erstatning hvis du får skader på bilen på grunn av dårlige veier, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Hele 40 prosent har opplevd å få skade på bilen på grunn av dårlige veier, viser en undersøkelse Norstat gjorde for NAF i 2022. Etter en hard vinter mange steder i landet, kan det dukke opp nye skader på veinettet. Spesielt veier som fra før er dårlig vedlikeholdt kan være utsatt.

Dårlig vedlikeholdte veier mer utsatt

– Forfallet på fylkesveiene er for stort, og det trengs en kraftig innsats for å bedre tilstanden. Dersom veieier må ta et større ansvar for skadene som påføres biler, kan det være med å bidra til økt innsats, sier Handagard.

Hun peker på at det i dag er mange kriterier som skal være oppfylt for at veimyndighetene skal ha et ansvar, blant annet at feilen skal være varslet og at veieier har hatt tid til å først sette opp varselskilt om skade i veien og så utbedre skaden. NAF mener regelverket praktiseres for strengt i dag.

–  Mange opplever å bli en kasteball mellom myndighetene som eier veien, og entreprenøren som vedlikeholder veien. Det er et strengt krav om at veieier skal ha opptrådt uaktsomt for at bileiere skal få erstatning, men de høye kravene til dokumentasjon gjør at svært få som har fått skader på bilene vinner frem, sier Handagard.

Kan ikke forvente at veier med lite trafikk er uten feil

I dag er det også slik at det vil ha påvirkning på saken om skaden skjedde på en trafikkert vei, der man kan forvente at myndighetene har kunnskap om tilstanden, eller en vei med lite trafikk som kan være vanskeligere for de ansvarlige å ha oversikt over.

– Dårlige veier der veibanen smuldrer opp er ikke bare et problem for fremkommeligheten, men også for trafikksikkerheten. Derfor mener vi ansvaret i større grad må legges på veieierne, det vil si kommune, fylkeskommune og staten, avslutter Handagard.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *