Denne vaksinen bør tas så snart som mulig

I fjor var det en kraftig økning i antall personer som tok vaksinen mot skogflåttencafelitt. Men statistikken kan tyde på at mange gjør det for sent.

Fra 2021 til 2022 var det mer enn en dobling i bruken av TBE-vaksiner, fra 34.000 til 74.000 vaksinedoser. Halvparten av vaksinene ble kjøpt i perioden juni til august. Det viser tall Apotekforeningen har hentet fra Farmaloggs legemiddelstatistikk.

– Det er positivt at så mange tar TBE-vaksinen som beskytter mot skogflåttencefalitt, som kan gi en farlig hjernebetennelse. Tallene viser imidlertid at for mange venter for lenge inn mot sommeren før de tar første vaksine, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Det trengs to doser av vaksinen for at den skal være effektiv i årets flått-sesong. Derfor anbefaler FHI å begynne vaksinasjon på senvinteren – i god tid før flåttsesongen – som i Norge starter i april.

Bør ta vaksinen før påske

FHI sier at TBE-vaksine bør vurderes til barn og voksne som ofte blir bitt av flått langs kysten i områder der det er registrert tilfeller av skogflåttencefalitt. Risikoen for smitte er høyest langs vestkysten av Oslofjorden fra Flekkefjord til Drammen, og på østkysten av Oslofjorden fra Vestby til svenskegrensen.

– For å få full beskyttelse i sommer bør første dose helst tas før påske, og i hvert fall før mai, oppfordrer Andresen.

Hun tror mange ikke tenker på flåtten før den allerede er på plass i skog og eng og andre steder der både vi og flåtten trives. Mediene skriver også mest om flått i sommermånedene.

– Det er viktig at de som ofte blir bitt av flått får vurdert om de bør ta vaksinen. Avhengig av alder er det anbefalt tre eller fire doser for å ha beskyttelse i minst tre år, men allerede etter to doser har man beskyttelse for inneværende flåttsesong, sier hun.

Enklere med resept i apoteket

Fagdirektøren tror terskelen for å ta vaksinen kan være unødvendig høy, blant annet fordi man må skaffe seg resept fra lege.

– Hvis apotekfarmasøyten kunne rekvirere vaksinen og sette den samtidig i apoteket, ville det kunne økt vaksinasjonsdekningen i områder med mye flått. I dag kan farmasøyter kun rekvirere influensa- og koronavaksiner. Helsepersonell i apotek kan imidlertid sette TBE-vaksiner etter resept fra lege. Vi håper helsemyndighetene vil endre dette og gjøre vaksinen mer tilgjengelig for de den er anbefalt for fremtidig, avslutter Hanne Andresen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *