Derfor setter brannvesenet lenser på vannet

På onsdag vil det være en del aktivitet utenom det vanlige ved Engersandbukta og Gullaug. Brannvesenet og Sivilforsvaret øver nemlig på å håndtere drivstofflekkasje i Drammensfjorden.

Onsdag 11. oktober jobber brannvesenet med å stoppe en lekkasje fra en båt som har grunnstøtt ved Engersandbukta. Heldigvis er dette bare en øvelse, og for anledningen er det Drammen havns båt Thor III som spiller rollen som havarist. Målet for mannskapene fra Drammensregionens brannvesen og Asker
og Bærum brann og redning er å ringe inn den havarerte båten med lenser for å hindre drivstofflekkasje.

Sivilforsvaret begynner øvelsen allerede på tirsdag, ved å sette opp telt og lage en kommandoplass for innsatsledelsen. Det kan også bli noe droneaktivitet over området, så det vil med andre ord bli en del aktivitet både til lands og til vanns, og i luften med, forteller brannvesenet.

Realistisk

– Det er én ting å planlegge hvor vi bør sette ut lenser, det er noe helt annet å faktisk gjøre det. Det er også meldt vind i løpet av dagen, som kan gjøre øvelsen mer utfordrende. Men dette er realistisk, sier Henrik Trømborg, sekretær i IUA Region 4.
Selv om hendelsen denne gangen er fiktiv, kan det bli en realitet. Det er mye skipstrafikk i Drammensfjorden, samtidig som det er flere miljøområder rundt fjorden som er sårbare for utslipp av olje og drivstoff. Øvelsen i dag er derfor viktig for å kunne håndtere slike hendelser på best mulig måte.
– Det er mange ulike aktører som blir involvert ved en slik stor hendelse, fra forskjellige brannvesen, kommuner og organisasjoner. Alle disse skal snakke sammen og samarbeide om et felles mål, nemlig å håndtere akutt forurensing. En reell øvelse gir oss muligheten til å se hva som fungerer godt, og hva vi må bli bedre på før det oppstår en faktisk hendelse, forteller Trømborg.

Dette er IUA

IUA står for Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning. Alle kommuner i landet er med i et slikt utvalg, som deler ressurser og kompetanse på tvers av kommunegrensene. Målet med ordningen er å samarbeide om å begrense skadene dersom det oppstår en akutt forurensning. Det er 32 IUA-regioner i
Norge. IUA Region 4 og IUA Indre Oslofjord samarbeider om øvelsen 11. oktober.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *