ENDELIG LØNN: Gudrun Klingsheim er diakon i Nedre Eiker menighet, og har jobbet ulønnet i halvannet år. Nå får hun lønn, og skal vigsles førstkommende søndag.

Diakon vigsles

Denne artikkelen sto på trykk i Byavisa Drammen i april 2010.

I halvannet år jobbet Gudrun Klingsheim (47) som diakon i Nedre Eiker Menighet uten lønn. Nå har hun både lønn, og kan se frem til å vigsles som diakon førstkommende søndag.

Da kommer bsikop Laila Riksaasen Dahl til Nedre Eiker kirke, og skal foreta den høytidelige arbeidsbekreftelsen.

Stadfestelse

– Det blir en stor dag, sier Gudrun Klingsheim. – En ytre stadfestelse av virket mitt, som forplikter.

Gudrun Klingsheim var ferdig utdannet diakon i 2007. Fra før har hun sin adjunktbakgrunn og har jobbet i Drammensskolen i mange år. Hun har også vært aktiv i Det Norske Misjonsselskap som barne- og ungdomssekretær.

– Utdannelsen som diakon var noe som modnet seg frem, sier hun. – Jeg liker å jobbe med mennesker og gjøre ting enklere for de som faller litt utenfor.

Den første tiden som nyutdannet jobbet hun i Modum, men i august 2008 begynte hun i Nedre Eiker Menighet som frivillig og ulønnet diakon. Da var det 10 år siden menigheten hadde hatt en egen diakon sist.

Støtte av mannen

– Jeg ville gjerne jobbe i min egen menighet, sier Gudrun, – og jeg fikk full støtte av min mann til å gjøre det. 

Fra 1. januar i år ble hun offisielt tilsatt i 70 prosent stilling, og med lønn.

– Jeg har mange planer, sier hun. – Og heldigvis har jeg god hjelp her i menigheten. Som diakon er jeg avhengig av frivillig til blant annet besøkstjenester og arbeid med mennesker ute i felten. 

Hun har nettopp startet arbeidet med å lage besøkstjeneste, og av andre aktiviteter har hun babysang, gruppen Tro og Lys for utviklingshemmede og drømmer om større aktivitet sammen med våre nye landsmenn.

Gudrun Klingsheim kommer fra Sola utenfor Stavanger, og har bodd i Østlandsområdet siden 1984. Hun bor i Nedre Eiker sammen med sin mann og 10 år gamle datter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *