– Stadig bedre kameraer, ulike apper, sosiale medier og sporingsenheter åpner for mange muligheter å utøve digital vold via en mobiltelefon, sier Geir Borgen, lege og prosjektleder for nettsiden dinutvei.no i NKVTS

Digital vold: – Teleoperatørene sover i timen

Juleshoppingen er i full gang og mange skal gi en mobil i gave. Lege Geir Borgen i dinutvei.no mener leverandører av teletjenester må ta et ansvar ikke bare for brede bånd og potente mobiltelefoner, men også for å forebygge digital vold. Moderne teknologi misbrukes til å utøve vold og overgrep i stadig større omfang.

Salget av smarttelefoner har tidoblet seg fra 2007 til 2021. I Norge har nå over 95 prosent av befolkningen en smarttelefon.

– Teleoperatørene gjør alt for lite når det kommer til å beskytte dem som utsettes for overvåking, kontroll og trakassering av folk som vil dem vondt, sier Borgen.

Mobilen som våpen

– Vi har konkrete eksempler fra krisesenter der man har funnet sporingsenheter i kosebamser til barn. Det sier noe om hvor langt noen er villig til å gå. Og ikke minst hvilke overgrep digital teknologi åpner opp for, sier Borgen.

– I mange år har vi sett stadige forbedringer innen mobilteknologi. Dessverre legger disse forbedringene også til rette for enda flere arenaer for vold og seksuelle overgrep. Teleoperatørene har ensidig rettet oppmerksomheten mot phishing, virus, svindelforsøk, skadelig programvare og foreldrekontroll. Men ikke vært seg sitt samfunnsansvar bevisst med tanke på vold og overgrep. Digital vold utgjør trolig større skade enn phishing, virus, svindelforsøk og skadelig programvare til sammen, sier Borgen.

Økende problem

Antallet henvendelser til dinutvei.no om ulike former for digital vold har økt.

­–Vi blir stadig mer sårbare for alt som skjer på digitale flater. Rett og slett fordi alle deler av samfunnet blir mer og mer digitalt. Funksjonaliteten og mulighetene som ligger i teknologien kan utnyttes av noen som ikke vil deg vel – og dermed blir teknologien fiendens våpen.

Borgen viser til et urovekkende eksempel fra egen hverdag: – En ekskjæreste til ei jente jeg pratet med gjenga i etterkant – i en krangel med henne – store deler av samtalen hun og jeg hadde hatt. Det var altså snakk om en rein avlytting – mest sannsynlig via mobiltelefonen.

Borgen understreker at ofre for digital vold ofte lever med en enorm frykt for hva som kan skje når de minst aner det. De kan isolere seg fullstendig fra omverdenen og avstå fra å leve livet slik de selv ønsker. Det kan i sin tur få store økonomiske og helsemessige konsekvenser for dem det gjelder – og resultere i behov for langvarig behandling og oppfølging i helsevesenet.

– Ved å lansere en fiktiv kampanje for en ny mobiltelfon utfordrer vi operatørene til å øke bevisstheten rundt digital vold og alle ulempene mobilteknologi fører med seg, sier Borgen.

FAKTA:

NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) fremskaffer forskningsbasert kunnskap som bidrar til at politikere, myndigheter og praksisfeltet tar gode beslutninger for å hjelpe berørte av vold og traumatisk stress. Senterets oppdragsgivere er primært Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet samt Kunnskapsdepartementet. NKVTS er eid av NORCE (Norwegian Research Centre AS) som er et statlig forskningsinstitutt eid av fire norske universiteter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *