Drammen på 60. plass i utslippskutt

Framtiden i våre hender har laget en rangering over hvilke kommuner som har kuttet mest klimagassutslipp.

Drammen er på en 60. plass i denne rangeringen, Lier på 31. plass og Øvre Eiker på 14. plass.

– Politikere du skal stemme på i september har muligheten til å gjøre store klimagrep. Da kan du bruke oversikten vår til å utfordre dem, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

Framtiden i våre hender har også laget en liste over 10 grep lokalpolitikere kan ta for å kutte klimagasser og stanse naturinngrep.

– Vi trenger alle mulige tiltak for å unngå farlig oppvarming, og i lokalpolitikken kan man få til endringer som virker raskt, sier Anja Bakken Riise.

Kommuneoversikten er basert på utslippstall fra Miljødirektoratet. Kommunene er plassert ut ifra prosentvis endring av utslipp i årene 2009 til 2021. Plasseringen er altså bestemt av hvor stor andel av utslippene kommunene har klart å kutte, og ikke antall tonn klimagasser som er kuttet.

Utslippene i oversikten er målt i såkalte CO2-ekvivalenter. Denne måten å måle klimagassutslipp på sier noe om effekten av både CO2 og andre drivhusgasser, og regner dem om til hvor mye CO2 de tilsvarer. Slik kan man samle og sammenligne klimagassutslipp på en enklere måte.

Kommuneoversikten gir en indikasjon på klimaarbeidet i kommunen. Samtidig er det viktig å minne om at oversikten ikke gir et fullstendig bilde av klimapolitikken i kommunen. Det kan for eksempel være store utslippskilder i kommunen som politikerne lokalt ikke har noe særlig kontroll på. Det er også tilfeldigheter som kan gi utslag. For eksempel kan en kommune se ut som den har gjort store kutt hvis en fabrikk var midlertidig stoppet i 2021.

– Oversikten vår kan uansett være et morsomt utgangspunkt for den lokale klimadebatten, sier Bakken Riise.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *