Drammen Sjømannsforening

Drammen Sjømannsforening er Norges eldste Sjømannsforening og ble stiftet 23. november 1843.

Vi ønsker deg velkommen til Skur 1 vår storstue og moderne samlingspunkt for byens maritime virksomhet. Her vil vi ha guidede omvisninger, samt servering av vafler og kaffe og is til barna.

Maritim storstue skal vise fram mye av den spennende historien som finnes om lokale sjøfolk, deres skip, verftsindustrien, rederiene og næringslivet i regionen.

Det totalrenoverte Skur 1 var havnas gave til Drammens 200-års jubileum. Storstua ble åpnet under bybursdagen 19. juni 2011. – Ingen havn, ingen by. Drammen havn har i flere hundre år vært et viktig grunnlag for utvikling av byen. Det er vi også i dag, og vil være det i overskuelig fremtid. Vi ønsker å vise byens maritime tilknytning i fortid, nåtid og fremtid. I tillegg til all spennende sjøfartshistorie Drammen kan by på, vil vi vise hvilken betydning havna og havnerelatert næringsvirksomhet har i dag.

Opp gjennom årene har Drammen Sjømannsforening vært en viktig aktør både lokalt i Drammensområdet og også nasjonalt. Foreningen engasjerte seg i både politiske og samfunnsaktuelle spørsmål, samt selvfølgelig i saker som handlet om sjøfolkenes ve og vel og sikkerhet til sjøs. Kort kan nevnes foreningens engasjement for en pensjonsordning for sjøfolk, opprettelse av en sjømannsskole i Drammen, bedre merking av leden i Oslo- og Drammensfjorden, forbedring av Losloven. For øvrig ble Norsk Selskab til Skipbrudnes Redning – eller Redningsselskapet som vi sier – stiftet i 1892 etter initiativ fra blant annet Drammen Sjømannsforening. Ca. halvparten av styret i Drammen Sjømannsforening var blant dem som undertegnet stiftelsesdokumentene.

Nettside: Drammen Sjømannsforening

Følg oss på Facebook: Drammen Sjømannsforening

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *