-Man skal ikke måtte velge vekk lek og inkludering for barna fordi pengene ikke strekker til.

Dyrtida rammer oss alle hardt – og noen mer enn andre!

Selv om de store linjene i lokalpolitikken er viktige – så som klimakampen, oppvekst, alderdom, kultur osv. – så er det lommeboka til deg og meg som har krympa skikkelig de siste par årene.

Tekst: Tony Burner, 1. kandidat for Drammen SV

Helt ordinære middelklassefolk i Drammen – single, par og familier – har fått det vanskelig i hverdagen.

Bare i fjor var prisveksten på hele 6,5 prosent! Prisene har gått i taket på mat, strøm, husleie og dagligvarer, samtidig som renta har økt massivt. Økte kostnader rammer de som har minst aller mest, men også husholdninger med vanlige inntekter merker det godt. I fjor og i år vokste matkøene i rekordfart og vi kan lese nyheter om stor økning i tvangssalg av boliger.

De aller fleste opplever altså en reallønnsnedgang, siden lønnsøkningene i år ikke vil kunne ta igjen all prisveksten!

Sosialistisk Venstreparti kjemper kampen mot dyrtida både på Stortinget, i fylket og i kommunen.

For eksempel har vi sørga for at det blir gratis halvdagsplass for 1. og 2. klassingene på SFO. Familier over hele landet sparer omtrent 20.000 kroner i året per barn – også her i Drammen. Man skal ikke måtte velge vekk lek og inkludering for barna fordi pengene ikke strekker til. Målet er at SFO-tilbudet i sin helhet blir gratis.

SV har også pressa regjeringa til en historisk økning av barnetrygden i flere omganger, 10 prosent økning av sosialhjelpssatsene, økning av minstepensjonen, billigere tannhelse for store grupper, og en stor økning i studiestøtta.

Det utgjør en forskjell for din lommebok!

Det spiller en rolle hvem som styrer landet, og det spiller en rolle hvem som styrer lokalsamfunnet!

De stedene hvor SV har muligheten til å styre og påvirke, prioriterer vi at folk skal komme seg igjennom krisa på en forsvarlig måte.

Drammen SV har vært med på å sikre gratis bading for alle barn i Drammen i skoleferien. Viken SV gjorde gratis busstilbud for barn mulig i hele sommer og sørga for mer penger til matsentralen.

Det hjelper ikke en som ikke får endene til å møtes, lever på sosialhjelp eller kanskje en kronisk sykdom, å høre Høyre si «det er viktig å komme seg ut i jobb». Alle gjør så godt de kan. De trenger ikke pekefingeren. Selv folk i helt vanlige jobber sliter med økonomien!

Vi kan snakke på inn- og utpust i Drammen om at vi ønsker å gjøre noe for de som sliter med økonomien. Men SV foretrekker handling. For det er til syvende og sist lommeboka som teller for folk.

Derfor går vi til valg på at Drammen kommune øker sosialhjelpssatsene ytterligere. Look to Trondheim! Der har de rødgrønne siden 2019 økt sosialhjelpssatsene årlig!

En stemme på Drammen SV er en stemme for mer rettferdighet!

Valget har begynt. Fra 10. august åpna forhåndsstemming og du kan stemme SV fram til 11. september. Godt valg!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *