INGEN BEDRING: Matkøene er fortsatt lange hos Frelsesarmeen og veldig mange nordmenn får det ikke til å gå rundt økonomisk.

En av fem har fortsatt ikke penger til å betale regningene

Hele 21 prosent svarer at de ikke har god nok økonomi til å dekke de økte kostnadene i samfunnet nå. Situasjonen har ikke blitt noe bedre, viser en helt fersk undersøkelse Ipsos har gjort for Frelsesarmeen.

– Vi hadde håpet at tallet skulle være lavere. Frelsesarmeen stilte samme spørsmål i november i fjor og til tross for noen ekstraordinære tiltak med økt sosialhjelp og nye retningslinjer fra regjeringen til NAV om å vise mer skjønn, er det fortsatt veldig mange som ikke klarer seg, sier assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen, Elin Herikstad.

Ipsos stilte nylig et representativt utvalg spørsmålet: Har du og din husstand tilstrekkelig økonomi til å dekke de økte kostnadene i samfunnet nå? Samme spørsmål ble stilt i uke 45 i fjor, den gang svarte også 21 prosent nei.

Fortsatt lange matkøer

Frelsesarmeen opplever fortsatt stort trykk på matkøene og sammenligner vi januar i år mot januar i fjor er det en kraftig økning flere steder i landet.

– Vi ser at byer som Moss har hatt en mangedobling av antallet i matkøen der. I januar i 2022 var det vanlige snittet 60-70 husstander pr. utdeling – nå ligger normalen tett på 300 husstander hver utdeling, sier Herikstad.

Matvareprisene har ifølge SSB økt med hele 12 prosent fra januar 2022 til januar 2023. Blant de som tjener under 500.000 kroner svarer 36 prosent at de ikke har økonomi til å dekke de økte kostnadene i samfunnet nå.

– I tillegg til økte matpriser har enda en renteøkning dukket opp i nettbanken til folk, og på grunn av inflasjonen spås det flere rentehevinger. Dette kommer på toppen av økte priser på det meste i samfunnet nå og rammer hardt de som allerede sliter, fortsetter Herikstad.

Det seneste året har konsumprindeksen steget med 7 prosent. I hovedsak drevet av økte strøm- og matvarepriser.

Målgruppen for undersøkelsen til Ipsos har vært et representativt utvalg av den norske befolkningen over 18 år. Undersøkelsen ble gjennomført i Ipsos’ web-panel i uke 4 og 5 i 2023 og datagrunnlaget består av 1106 respondenter.

Forsker på matkøene hos Frelsesarmeen

Da Frelsesarmeen over lengre tid har opplevd stort trykk på sine matutdelinger har de ønsket å finne ut av hvem som står i matkøene sine. Derfor har de fått forskere fra Fafo til å registrere og dybdeintervjue gjestene i matkøene i Drammen, Oslo og i Sarpsborg. Forskerne har også intervjuet de ansatte i nærmiljøsentrene om hva de opplever.

Onsdag 15. februar vil forskningstiftelsen Fafo lansere rapporten «Veldedighet i velferdsstaten» med undertittel: «Hvem trenger hjelp til livsopphold fra de frivillige organisasjonene?» Rapporten vil vise hvem som står i køene og peke på utfordringer knyttet til blant annet NAV.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *