SIDEN 1972: Kari Støckert ble ansatt som 19-åring i 1972, mens den sist ankomne er selgeren Kjetil Dalby Lien. De er ansatt i TESS Drammen as.

Endelig under samme tak

Denne artikkelen sto på trykk i Byavisa Drammen i oktober 2010.

TESS Drammen AS har samlet tre spredte virksomheter under samme tak i det gamle Osram-bygget på Brakerøya. 20 ansatte skal dele tusen kvadratmeter med kilometervis av slanger.

Bedriften, som de to gründerne Erik Jølberg og Olav G. Nygaard etablerte i 1968, har vokst seg gigantisk og langt utover Drammens grenser. 800 ansatte fordelt på over 100 virksomheter i 14 regioner har vokst ut fra den bittelille stallen i Aabys gate på Rundtom. Med en omsetning på to milliarder er TESS større enn de to neste på listen over bedrifter det er naturlig å sammenligne seg med.

I Drammen og Lier har TESS Drammen hatt tilhold på Vitbank (ved hovedkontoret), Bangeløkka og Brakerøya. Samtidig er hovedkontoret og logistikksenteret på Vitbank samlet under ett tak i Industrigata 8 i løpet av høsten.

STARTEN: ”Her startet TESS i 1968” står det på plaketten på denne vesle garasjen i Aabys gate på Rundtom.

Kort vei

TESS Drammen AS er et regionselskap, som foruten det nye lokalet i Osram-bygget, også omfatter

avdelinger i Hokksund, Kongsberg og Notodden. 

– Regionselskapet er i den heldige situasjon at det har nærhet til TESS hovedkontor og hovedlager på Vitbank, sier kommunikasjonsansvarlig i TESS as, Reidar Heieren.

På hovedkontoret er det fortsatt Erik Jølberg som styrer, slik han har gjort siden starten. Nygaard har pensjonert seg, men sitter fortsatt som styreleder i morselskapet. 

– Som et helnorsk selskap styrt av grunnleggerne, er det kort vei mellom beslutningene i TESS. Vi slipper fjernstyrte prosesser, og det kan gå raskt fra idé til handling, sier Heieren.

– Da finanskrisen oppsto, fikk vi beskjed om at vi ikke skulle være med på den, sier regionsjef Atle Tandberg. 

– Det ble vi heller ikke, legger han til.

KATALOGEN: Nederst til venstre er den første produktkatalogen. Øverst til høyre står årets.

33.000 produkter

TESS-katalogen er tjukkere enn den gamle telefonkatalogen. Den har 33 000 hovedartikler innen slanger, tilbehør og alt av drifts- og vedlikeholdsprodukter. Det er en svært omfattende trykksak å gjøre seg kjent med. 

– Alle TESS-ansatte er innom internskolen TESS Academy, forteller Heieren. Avhengig av hvor i systemet de skal jobbe tilbys det introduksjonskurs, mange ulike fagkurs og lederskole.

Historien om TESS startet med salg av slanger til industri og andre profesjonelle brukere. I løpet av de seneste årene er det lagt opp en strategi som kalles ”TESS går teknisk”. Målsettingen er at Tess i størst mulig grad skal involvere seg i systemleveranser. Da leveres det ikke bare slanger og kuplinger, men også det som kommer før og etter slangen. Tess har også lansert et egenutviklet slangekontrollsystem som hjelper kundene med å holde orden på slangene, og ikke minst varsle om når slangen må byttes, før den ryker. Løsningen er webbasert, og kalles TESS Hose Management.

Subsea Valley

På strekningen Bærum til Kongsberg ligger en lang rekke bedrifter som leverer tjenester og produkter for subsea olje- og gassindustri. Stadig flere små olje- og gassfelt bygges ut med produksjonsløsninger på sjøbunnen i stedet for plattformer over havoverflaten. Sammen med Handelshøyskolen BI Drammen tok Tess initiativet til å danne interessefellesskapet Subsea Valley. Til sammen sitter deltakerne med en global markedsandel på omtrent 60 prosent.

– Vi har deltatt i offshoreindustrien siden tidlig på 1970-tallet, først og fremst gjennom våre virksomheter på Vestlandet. I løpet av de siste årene har subseaklyngen betydd stadig mer for oss her på vestsiden av Oslofjorden. Det har blant annet resultert i at vi nå produserer komplette subseaprodukter basert på slanger, sier Reidar Heieren.

I juni møttes 150 deltakere på Subsea-konferansen på Kongsberg. Der snakket deltakerne om tettere samarbeid for å beholde posisjonen på verdensmarkedet for subseaprodukter og tjenester. Det globale markedet er for tiden verdt omtrent 100 milliarder kroner.

Miljø og helse

Tess er for lengst i gang med kildesortering av avfall innenfor alle deler av virksomheten. Innleverte slanger med restinnhold kan være skadelig for miljøet. Håndtering av brukte slanger settes i system, slik at alle skal kjenne prosedyrene for hvordan disse skal behandles.

– En komplett hydraulikkslange inneholder både gummi og metall. I tillegg inneholder den oljerester. Derfor er det viktig at vi har innretninger for å ivareta disse restene, forteller regionsjef Atle Tandberg. Også HMS-biten er meget sentral i hele TESS. Alle skal følge det etablerte HMS-systemet. Det jobbes kontinuerlig med å få ned sykefraværet i virksomhetene. Tidligere i år gjeninnførte Tess det som kalles for tilstedebonus, en ordning som vakte reaksjoner i opinionen. Tilstedebonusen gir en utbetaling på 3 000 kroner pr. kvartal, til alle som ikke har hatt sykefravær. Resultatet av denne bonusen viste seg nylig med en nedgang på 22 prosent i sykefraværet.

Returnerer til Tess

At de ansatte trives i jobben, viser en undersøkelse foretatt av UiO (Universitetet i Oslo) i desember i fjor. Den konkluderer med at de ansatte jobber med et engasjement over gjennomsnittet.

– Jeg sluttet for en annen jobb, men kom tilbake igjen, sier driftsleder Veronica Samuelsen, som har vært ansatt i Tess i åtte år. 

Foruten de to gründerne har Kari Stöckert vært der lengst. Hun ble ansatt som 19-åring i 1972. Nåå jobber hun som inneselger. 

Tess har for tiden 230 ansatte med mer enn ti års tjenestetid. Dette tilsvarer omtrent ti prosent av den totale arbeidsstokken. I februar ble det arrangert en veteransamling i Drammen, der 110 veteraner deltok. 

– Ingen i bransjen er i nærheten av Tess, uttalte gründer og direktør Erik Jølberg, i anledning av veterantreffet.  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *