Helle Christin Nyhuus, leder av Lektorlaget.

Endringer i russefeiringen er en flott julepresang til kommende avgangselever

– Lektorlaget vil gi ros til regjeringen som nå varsler at de vi ta grep om russefeiringen som har sklidd ut og bidratt til å forringe både læringen og skolemiljøet for mange elever, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Lektorlaget.

Norsk Lektorlag har i mange år vært opptatt av å få endret dagens russefeiring, og har ved mange anledninger utfordret politikerne til å ta grep.

– Vi er glade for at kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og barne- og familieminister Kjersti Toppe nå faktisk svarer på våre innspill, sier leder i Lektorlaget Helle Christin Nyhuus.

Hun har vært overrasket over hvordan tidligere politikere ikke har turt å røre ved russefeiringen.

– Vi er blitt møtt med at dette er en privat feiring som ikke kan reguleres politisk. Samtidig ser alle som står i klasserommene at den i aller høyeste grad påvirker både opplæringen og skolemiljøet, sier Nyhuus.

Vil flytte feiringen

Lektorlaget har advart om at det også er faglig uforsvarlig å starte festen før man faktisk har fullført skolegangen, og at det er svært uheldig at kommersielle krefter har fått plass på skolene som skal være reklamefrie.

– Skolen skal være en arena for læring. Selv om russetiden slik den er i dag, oppleves som morsom og fin for mange, ser vi som står i klasserommene at det blir mye fravær og mindre faglig fokus – og at det forringer skolemiljøet, sier Nyhuus.

Hun mener det er positivt at Forbrukertilsynet kommer på banen.

– Det er også viktig å få undersøkt alle aktører, og at vi får stoppet den ekstreme kommersialiseringen av russetiden.

Nyhuus er positiv til alle de lokale tiltakene som har vokst frem for å få til en tryggere og mer inkluderende russetid.

– Samtidig er nettopp et signal fra nasjonalt hold viktig. Vi trenger en enhetlig nasjonal endring for å få bukt med de uheldige sidene med russefeiringen, sier hun.

Kan sette ned foten for ekskludering

Lektorlaget er positive til at regjeringen er tydelig på at skoleeier kan si nei til opplegg som helt klart er med på å definere inn- og utgrupper.

– Det må også jobbes godt med alternative feiringer som inkluderer alle, også de som ikke er på buss, sier Nyhuus.

Lektorlaget har tidligere uttalt at å ta grep om russefeiringen er tidenes vinnersak for en kunnskapsminister.

– Dette er en fin julepresang til videregående elever. Vi fortsetter gjerne med å bidra i arbeidet, og håper at regjeringen lykkes slik at dette fører til at ungdommene vet hvilken markering de skal planlegge for, sier Nyhuus.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *