Flere jenter enn gutter deler passord med venner og kan koden til foreldrenes bankkort, viser tall fra Medietilsynet. Foto Medietilsynet/15 sekunder

Fire av ti barn og unge har delt passord med venner

Fire av ti 9–18-åringer har delt passord med venner, og like mange kan koden til foreldrenes bankkort. Det viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022.

– Det er viktig å gjøre barn og unge klar over hva de selv kan gjøre for å ivareta egen sikkerhet på nett, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Andelen som har delt passord med venner øker med alder, og en større andel jenter enn gutter har delt sine passord med andre. Hele seks av ti jenter i 15–18-årsalderen har gjort dette, mot fire av ti gutter i samme alder.

Undersøkelsen viser også at fire av ti 9–18-åringer kjenner koden til foreldrenes bankkort.

– Når vi deler passord, øker risikoen for hacking. I tillegg får andre tilgang til bilder og innhold som er privat. Selv om det kan oppleves praktisk, er det ikke å anbefale verken at barn deler passord med venner, eller at foreldre deler passord med barna sine, sier Velsand.

Medietilsynet oppfordrer alle til digital opprydding

Hvert år markerer Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) nasjonal sikkerhetsmåned i oktober, blant annet for å gjøre folk mer bevisst på hva de deler av informasjon med andre og i sosiale medier.

– Medietilsynet oppfordrer alle til å bruke en dag i oktober til å rydde opp i både personverninnstillinger og gamle apper og kontoer. I tillegg kan dette være en god anledning for foreldre til å ta en prat med barna om risikoen ved å dele passord, og hva barna selv kan gjøre for å ivareta sin sikkerhet på nett, sier Velsand.

Medietilsynet og Forbrukerrådet lanserer nå en egen sikkerhetskampanje, for å informere barn og voksne om risikoen ved å dele personlig informasjon i sosiale medier og egne passord. Målet er å få så mange som mulig til å ta grep for å gjøre egen nettbruk sikrere.

Råd til foreldre med barn som bruker sosiale medier

 • Lær barnet å bruke ulike og unike passord på hver tjeneste.
 • Gjør barnet bevisst på hva det deler om seg selv og andre. Lær dem at de alltid må spørre om lov til å dele før de gjør det.
 • Lær barnet å slette kontoer og apper som ikke brukes.
 • Lær barnet å sjekke personverninnstillingene på appene og tjenestene som brukes.
 • Ta i bruk og lær barnet om totrinnsbekreftelse der det er mulig, det vil si å logge inn med et passord i tillegg til å få en kode på mobilen.
 • Vær et godt forbilde, og følg rådene selv.

9-18-åringenes passord-deling

 • 39 prosent har delt passord med venner.
 • Andelen som har delt passord, øker med alder. 19 prosent av 9–10-åringene har delt passord, mot 48 prosent av 17–18-åringene.
 • Gjennomgående har en større andel jenter enn gutter delt passord med venner, uavhengig av alder. 60 prosent av jentene i 15–18-års alderen har delt passord, mot 40 prosent av guttene i samme alder.
 • 68 prosent kan passordet på foreldrenes mobil.
 • 42 prosent kan koden eller passordet til foreldrenes bankkort. Andelen er sterkt økende med alder, og gjennomgående kan en større andel jenter (62 prosent) enn gutter (36 prosent) i 15–16-årsalderen foreldrenes kode/passord.
 • 26 prosent kan koden til passordet til foreldrenes App store eller Google Play.

Kilde: Barn og medier 2022 (Medietilsynet). Data er samlet inn og bearbeidet av Kantar Public på oppdrag fra Medietilsynet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *