Overlege Heidi Øyen Flemmen, sykepleier Kristin Øygarden og sykepleier Tonje Wolden.

Flere overlever hjerneslag

Det er stadig flere som overlever hjerneslag i Norge. Hvis du får slag, er det 90 prosent sannsynlighet for å være i live 30 dager etter sykehusinnleggelse. Andelen som overlever hjerneslag har aldri vært høyere.

Én av årsakene til den positive utviklingen er innføringen av egne slagenheter ved sykehusene. Det sikrer pasientene riktig diagnostikk, raskere behandling og god oppfølging. En slagenhet er organisert som en egen enhet med tverrfaglig spesialopplært personale og med standardiserte prosedyrer.

96 prosent av slagpasientene ble behandlet ved en egen slagenhet i fjor. 88 prosent av pasientene ble direkte innlagt ved en slik enhet.

– Å organisere behandlingen i egne slagenheter har vært en suksess – både ved at flere overlever, men også ved at pasientene får riktigere behandling og oppfølging. Det fører til at de som overlever får færre senskader og bedre livskvalitet, sier fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF, Ulrich Spreng.

Systematisk jobbing

Fra 2013 til 2021 økte sjansen for å overleve et hjerneslag fra 85,4 til 87,9 prosent hvis du ble lagt inn på sykehus i Helse Sør-Øst. Av 100 pasienter med hjerneslag, betyr det at ytterligere to vil overleve.

– Sykehusene jobber godt og systematisk med slagbehandling, og det er gledelig å se at dette arbeidet gir resultater, sier Spreng.

Ett av helseforetakene som har forbedret kvaliteten de siste årene, er Sykehuset Telemark.
– Vi har jobbet målrettet med kvaliteten på slagbehandlingen, og dette er et kontinuerlig arbeid, sier fagansvarlig overlege Heidi Øyen Flemmen.

Hun er opptatt av tett samarbeid mellom ambulansetjeneste, legevakt, akuttmottak, radiologisk avdeling og personalet ved slagenheten. Hun trekker også fram samarbeidet med Oslo universitetssykehus som viktig.

– Etter at vi tok i bruk mer avanserte radiologiske undersøkelser, er det enklere å vurdere omfanget av et mulig hjerneslag. Da kan vi tilby målrettet behandling og vurdere om det er behov for mer avansert behandling, som for eksempel mekanisk fjerning av blodpropp (trombektomi) ved Oslo universitetssykehus. Vi ser at andelen som blir sendt til OUS for vurdering av trombektomi er økende, og det er en utvikling vi ønsker, sier Øyen Flemmen.

God oppfølging

Slagavdelingen ved sykehuset vektlegger også systematisk oppfølging av personer med hjerneslag, og det er et tverrfaglig samarbeid mellom fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder, sykepleiere og leger.
– Vi har laget sjekklister som benyttes for å sikre at alle får utført en god utredning av både årsak til hjerneslag og potensielle problemer som kan gi dårligere prognose på sikt, sier Øyen Flemmen.

Sykehuset Telemark har deltatt i flere studier som involverer akuttbehandling ved hjerneslag.
– Dette er både stimulerende og skjerpende for oss som ansatte, sier Øyen Flemmen.

De siste årene har det blitt lettere å sammenlikne resultater mellom sykehusene, og ulike kvalitetsindikatorer blir brukt til forbedringsarbeid. Ulrich Spreng advarer likevel mot en rangering av sykehus basert på tallene.

– Mange av de sykeste pasientene blir innlagt på sykehus med den mest spesialiserte behandlingen. Slike forhold vil selvsagt påvirke statistikken over dødelighet, og det er der derfor viktig at vi bruker tallene med fornuft, sier Spreng.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *