Flertall ønsker å forby privat nyttårsfyrverkeri

I en fersk spørreundersøkelse for Tryg Forsikring svarer 54 prosent at de ønsker forbud mot at private kan skyte opp fyrverkeri på nyttårsaften. – Prisen for nyttårsfeiringen har blitt for høy når altfor mange hvert år blir alvorlig skadet av fyrverkeri, så vi støtter et forbud, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg.

Etter nyttårsaften i fjor er det rapportert inn 71 uønskede hendelser med fyrverkeri til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. 31 av disse var personskader, hvorav 10 med øyeskader. Kun to av personene benyttet beskyttelsesbriller, og halvparten av de skadde var barn.

– Vi ønsker at det offentlige skal stå for alt fyrverkeri, så kan voksne og barn ha stjerneskudd i hånden og følge fyrverkeriet på en trygg måte bak beskyttelsesbriller. Da slipper vi at personer blir kvestet for livet. Samtidig minsker risikoen for branner eller branntilløp med materielle skader knyttet til fyrverkeri, noe vi har skadesaker rundt hvert eneste år, sier han.

Alkohol og fyrverkeri kan bli en dyr cocktail

Brann- og redningsvesenet har hatt 156 oppdrag knyttet til fyrverkeri de fem siste nyttårene, viser tallene fra DSB. Brann i bygning topper statistikken.

– Man bør være både edru og påpasselig hvis det skal fyres opp fyrverkeri nær et boligstrøk. Medvirker man til en fyrverkeri-brann av egen bolig kan erstatningen bli redusert, ikke minst dersom man er beruset. Det er graden av uaktsomhet som avgjør, så alkohol og fyrverkeri kan bli en dyr cocktail. Et antent fyrverkeri avgir intens varme, og det skal lite til før treverk tar fyr, spesielt hvis det er litt vind i tillegg, sier Brandeggen.

Kun tillatt til 02 om natten

Fyrverkeri til nyttårsfeiringen er kun tillatt solgt til privatpersoner mellom 27. og 31. desember, og det er bare lov til å avfyre fyrverkeri på nyttårsaften, mellom klokken 18.00 og 02.00. Det er 18 års aldersgrense for kjøp og bruk av de fleste fyrverkerityper. For små stjerneskudd, kruttlapper og andre små fyrverkeriartikler er aldergrensen 12 år.

Fyrverkerireglene

 • Planlegg fyrverkerioppskytningen i god tid.
 • Les bruksanvisningen nøye før bruk.
 • Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet.
 • Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte.
 • Bruk tennstav. Unngå lighter, fyrstikker eller annen åpen flamme. Tennstav får du kjøpt der du kjøper fyrverkeri.
 • Bruk beskyttelsesbriller.
 • Bøy deg aldri over fyrverkeri som er tent på.
 • Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk.
 • Hold god avstand fra oppskytingen.
 • Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen.

Slik bruker du fyrverkeri riktig

 • Bruk fyrverkeri kun på nyttårsaften, mellom klokken 18.00 og 02.00.
 • Sørg for at bakkebatteriet står trygt og støtt.
 • Unngå at fyrverkeriet blir fuktig eller vått.
 • Les bruksanvisningen og følg rådene for sikker avstand ved oppskyting.
 • Bruk beskyttelsesbriller for å unngå øyeskader.
 • Tenn aldri lunta to ganger. Hvis den ikke tenner første gang, vent 30 minutter, dynk med vann og lever tilbake til forhandler.

Slik bruker du stjerneskudd riktig

 • Stjerneskudd skal bare brukes ute.
 • Ikke bunt flere stjerneskudd sammen – da kan det bli store flammer som slår tilbake i hånda.
 • Hold det på strak arm, i god avstand fra andre mennesker.
 • Ikke vift foran ditt eget eller andres ansikt.
 • Bruk beskyttelsesbriller for å unngå gnister i øynene.

Fyrverkeri som ikke var mulig å tenne, skal leveres tilbake til forhandler – ikke kastes i søppelet. Mange barn ser etter fyrverkerirester første nyttårsdag. Pass derfor på å ikke la udetonert fyrverkeri bli stående til dagen etter. Fyrverkeriet skal oppbevares på et trygt sted frem til det skal leveres tilbake.

(Kilde regler og råd: DSB)

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 6.-11.12. gjennomført til sammen 1001 CAWI-intervjuer med personer i alderen 18+ år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *