Forbrukere mot Tesla i retten – får Forbrukerrådet med på laget

En softwareoppdatering førte til at mange Tesla-eiere fikk saktere hurtiglading av bilen sin. Nå møter noen av dem den amerikanske bilgiganten i lagmannsretten, og der får bileierne med seg Forbrukerrådet som partshjelper.

Det var i 2019 at Tesla gjorde softwareoppdateringen som ga en del av bilene deres mindre effekt på, og dermed tregere, hurtiglading. Mange av bilkundene reagerte på denne endringen, og mente den senket verdien på deres kjøretøy.

– Denne saken er prinsipielt viktig, og derfor engasjerer vi oss, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket. Saken gjelder en kombinert vare og tjeneste, der tjenesten er viktig for varen over tid. Siden dette gjelder flere og flere produkter, trenger vi en solid juridisk vurdering av om hva selger kan gjøre – og ikke gjøre – med en tjeneste som er uløselig knyttet til en vare som forbrukeren har kjøpt.

Teslakundene som tok bilprodusenten til Forliksrådet, mente den omstridte softwareoppdateringen ga bilen en mangel, siden den gjorde at Tesla ikke lenger kunne holde det de hadde lovet om hurtiglading i markedsføringen av bilen. Dette mente de skulle gi dem rett på et prisavslag.

Trenger ny runde i rettssystemet

Forbrukerne vant frem i Forliksrådet, men Tesla anket til tingretten, der de vant frem. Tingretten slo fast at ladehastigheten ble negativt påvirket av oppdateringen, men mente at kjøperne ikke hadde noe krav, siden endringen skjedde først etter at de hadde overtatt bilen.

Selv om det er mange Tesla-eiere som er engasjert i konflikten, 118 før saken i tingretten, ble det valgt ut seks saker som ble behandlet der. Nå ankes fire av disse til lagmannsretten. Dit får bileierne med seg Forbrukerrådet som partshjelper, forteller Blyverket. Dette innebærer at Forbrukerrådet stiller med en advokat som skal bistå bileierne og deres advokat i ankesaken.

– Vi mener dommen i tingretten er feil, og at saken derfor bør behandles i lagmannsretten. Dersom selger vil ha rett til å endre egenskapene til bilen etter at forbrukeren overtatt den, må det for det første stå i klartekst i avtalen, og for det andre må selskapet ha en gyldig grunn til å foreta en slik endring. En bil har lang levetid, og forbruker skal kunne forvente at positive egenskaper ved bilen ikke reduseres på grunn av softwareoppdateringer.

Tilfeldig at det er Tesla

Forbrukerdirektøren understreker at det er tilfeldig at det er Tesla som er motpart i denne saken.

– Spørsmålet om hva den næringsdrivende kan endre underveis i produktets levetid, vil gjelde en rekke produkter som er avhengige av softwareoppdateringer over tid. I og med at Tesla er en stor aktør i dette markedet, og selger varer med høy verdi, er det naturlig at disse sakene er de som først får avklaring i domstolene.

Ved å bli partshjelper i lagmannsretten ønsker Forbrukerrådet også å få løftet den store skjevheten i styrkeforholdet mellom forbruker og den profesjonelle part i slike saker.

– Denne saken illustrerer blant annet hvordan forbruker står i en ekstremt vanskelig bevissituasjon når det er den næringsdrivende som sitter med bevisene, og har alt å tape på å levere ut nødvendig informasjon, sier Blyverket.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *