Forfallet på fylkesveiene har økt kraftig, og er beregnet til mellom 83 og 95 milliarder kroner. Foto: NAF

Forfalne veier er et stort problem i Distrikts-Norge

Dårlige vedlikeholdte veier er saken flest folk i distriktene peker på som den største samferdsels-utfordringen. – For å få gjort noe med de elendige distrikts-veiene må det brukes mye mer penger enn i dag, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

NAFs Trafikantbarometer 2023 viser at 42 prosent av befolkningen i distriktene mener dårlig vedlikeholdte veier er det største problemet når det kommer til samferdsel. Kun 15 prosent i de mest sentrale strøkene mener det samme.

– Vi er bekymret for at veiene i distriktene blir enda dårligere fremover. Forfallet er enormt, og det vil koste nærmere 100 milliarder å fjerne det. Folk kjører på smale, slitne og forfalne veier, sier Handagard.

For svakt fra regjeringen

Signalet fra regjeringen har lenge vært at de ønsker å ta vare på veiene vi har. Likevel er bevilgningene til vedlikehold av fylkesveier for lavt i forslaget til statsbudsjett for neste år.

– Stortinget må få fortgang i veivedlikeholdet, og staten må sørge for at fylkene får mer penger til å gjøre jobben. I forhandlingene om statsbudsjettet mellom regjeringspartiene og SV forventer vi konkrete resultater. En økning på 1,5 milliarder ut over det regjeringen foreslår, vil bidra at forfallet på veiene ikke øker neste år, men på sikt er selvsagt behovet enda større, sier Handagard.

Flere utfordringer i byene

At folk i byene og distriktene har ulik prioritering kommer godt frem i årets Trafikantbarometer. På landsbasis er det kollektivtrafikken flest peker på som den største utfordringen, med 28 prosent. I distriktene er folk samlet om at vedlikehold og dårlig kollektivtransport er de to største utfordringene, mens i byene er det langt mer spredning i svarene.

– Køer, høye bompenger og tilgang til parkering er utfordringer som er spesielle for byene. Selv om kollektiv og veistandard ligger på topp, er folk mer delt i hva de anser som det største problemet, sier Handagard. – Beskjeden fra Distrikts-Norge er klokkeklar. Veivedlikeholdet må bli bedre. I byene er det behov for flere virkemidler, viser denne undersøkelsen, sier hun.

Bakgrunn:  

NAF Trafikantbarometer 2023, utført av Norstat for NAF. Totalt har 4.242 personer besvart undersøkelsen. Svarene er inndelt etter sentralitet ved hjelp av SSBs sentralitetsindeks, der kategori 1+2 utgjør Oslo med noen omlandskommuner og de største byene, kategori 3+4 består av mindre byer og tettsteder og sentralitet 5+6 utgjør de aller mest spredtbygde strøkene.

Hva mener du er den største samferdselsutfordringen der du bor i (ett svar mulig):  Norge Sentralitet 1+2 Sentralitet 3+4 Sentralitet 5+6
For dårlig vedlikeholdte veier 22 % 15 % 26 % 42 %
For dårlig kollektivtrafikk 28 % 22 % 33 % 36 %
Ras- og skredfare 2 % 1 % 2 % 6 %
Vet ikke 8 % 8 % 7 % 5 %
For høye bompenger 11 % 12 % 11 % 4 %
For dårlig sykkelveinett 6 % 7 % 6 % 3 %
Vanskelig å finne parkeringsplass 7 % 10 % 5 % 1 %
For mye biltrafikk 6 % 9 % 3 % 1 %
Vanskelig å komme fram med bil 1 % 2 % 1 % 1 %
For få gågater 1 % 1 % 1 % 1 %
For mye bilkø i rushtiden 8 % 12 % 5 % *
For mange sparkesykler 2 % 3 % 1 % *

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *