Jan Sivert Jøsendal. Foto: Hallvard Mørk Tvete, Viken fylkeskommune

Forslag til revidert budsjett og økonomiplan for nye Buskerud er lagt fram

Torsdag 16. november la fylkeskommunedirektør i nye Buskerud, Jan Sivert Jøsendal, frem revidert forslag til budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2027.

Tekst: Carsten Øhrn

Endelig budsjett og økonomiplan blir vedtatt av fylkestinget 13. – 14. desember.

Buskeruds første budsjettår blir ikke det romsligste økonomisk. Men på tross av stor realisme i dagens budsjettfremlegg, ser den nye fylkeskommunedirektøren optimistisk på fremtiden.

– Buskerud fylkeskommune må gjennom en økonomisk omstilling som utfordrer oss, men vi har stor tro på at vi skal klare dette sammen. Vi har 18 kommuner som ønsker en god start for Buskerudregionen, og ikke minst har vi særs dyktige ansatte, ledere og tillitsvalgte med vilje og evne til å stake ut en ny fremtid i felleskap, sier fylkeskommunedirektør Jan Sivert Jøsendal.

Krevende utgangspunkt

Da fylkesrådet i Viken la frem sitt forslag til budsjett og økonomiplan for Buskerud fylkeskommune 13. oktober, pekte de nettopp på behovet for en større omstilling i planperioden.

I tillegg til dette arvet nye Buskerud et ekstra budsjettunderskudd på 78 millioner for 2024, fordi man i det opprinnelige budsjettforslaget ikke klarte å fange opp avviket mellom kommuneproposisjon og statsbudsjettet som ble lagt frem i oktober.

Reduksjonen skyldes særlig ny kostnadsmodell for finansiering av fylkesveier, samt nedgang i søkere til utdanningsprogram med høy kostnad og læreplasser.

Det har derfor vært en krevende oppgave for administrasjonen å på kort tid komme i mål med et budsjett som går i balanse. Revidert budsjettforslag for 2024 er et nullbudsjett med begrenset politisk handlingsrom, så et viktig premiss i det kommende omstillingsarbeidet vil bli å øke dette handlingsrommet.

– Målet er en sunn og bærekraftig økonomi, som på sikt vil gi oss både politisk handlingsrom og utviklingskraft. Vi tror at denne prosessen på sikt vil gi de ansatte mer trygghet, forutsigbarhet og muligheter til å levere gode tjenester, være gode samarbeidspartnere og veivisere i samfunnsutviklingen, sier Jøsendal.

Skal gjøre omstillingsarbeidet i felleskap

I 2024 startes et større arbeid med å tilpasse seg de nye økonomiske rammene. Som fylkeskommune må Buskerud bli enda flinkere til å prioritere begrensede ressurser. Det må ses på hvordan tjenestene organiseres, hvilke tjenester som faktisk utføres og hvilken kvalitet disse tjenestene har.

– I det videre arbeidet blir det viktig med god innsikt og gode prosesser med ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten, og ikke minst et tydelig eierskap blant våre folkevalgte.

– Vi opplever allerede en konstruktiv dialog med både tillitsvalgte og ledere i fylkeskommunen, som gir meg god tro på hva vi skal få til videre. Mens vi jobber sammen med de folkevalgte om en nødvendig omstilling, skal nye Buskerud fylkeskommune levere gode tjenester, være en god samarbeidspartner og en god og attraktiv arbeidsplass for alle ansatte, sier Jan Sivert Jøsendal.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *