Fugleliv og fuglesang, enten det er i hagen, enga, skogen eller fuglefjellet, er naturopplevelsen vi er aller mest redde for å miste. Foto: John Petter Nordbø

Fuglekvitter og naturlyder er naturopplevelsen flest er redde for å miste

Over 16.000 personer stemte da natur- og friluftslivsorganisasjoner spurte hvilke opplevelser folk frykter å miste.  – Folk har skjønt alvoret, nå må politikerne lytte.

WWF Verdens naturfond, Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv har spurt hvilken opplevelse nordmenn er aller mest redd for at skal gå tapt når naturen og klimaet endrer seg. Nå er resultatet klart.

–  Fugleliv og naturlyder er det aller flest frykter å miste. Hva lyder vel mer skremmende enn en taus vår uten fuglekvitter eller insekters summing? Dessverre er det alvorlige bakteppet her er at hele 2.752 arter av dyr, planter og insekter i Norge i dag har status som truet, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Av disse artene er hele 9 av 10 påvirket av at vi mennesker bygger ned og ødelegger leveområdene deres.

Tidligere i juni presenterte organisasjonene de ti naturopplevelsene folk er mest redde for å miste. Listen er satt sammen av en uavhengig jury med solid tyngde og bredde innen natur og friluftsliv, og er basert på nær 1.500 nominasjoner fra folk over hele landet.

Over 16.000 har stemt

Til sammen var det hele 16.321 personer som stemte, og stemmefordelingen har vært veldig jevn. Det store engasjementet viser tydelig at mange nå er bekymret for hva som vil skje med de høyt verdsatte natur- og friluftsopplevelsene i framtiden.

– Responsen har vært overveldende, og det er tydelig at dette har truffet en nerve i folk. Natur og friluftsliv står utrolig sterkt her i Norge, og de fleste vil nok kunne finne flere opplevelser på denne listen som ligger nært deres hjerte, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Her er den rangerte listen som folket har stemt fram: 

  1. Fugleliv og naturlyder
  2. Frodig flora og yrende dyreliv
  3. Urørt natur
  4. Levende hav og fjord
  5. Nærnatur
  6. Gammelskog
  7. Kyst og strandsone
  8. Høsting på naturens premisser
  9. Stillhet og mørke
  10. Skigåing, årstider og snørike vintre

Må verne 30 prosent natur

Nå skal natur- og friluftsorganisasjonene som står bak listen i gang med å jobbe fram politiske tiltak som bidrar til å bevare alle de ti naturopplevelsene på listen, uavhengig av hvilken plass de ligger på.

– Denne lista bør være et arbeidsdokument for politikere lokalt og nasjonalt, i deres arbeid med å stanse nedbygging av natur og innfri Naturavtalen. Norge har forpliktet seg til å verne 30 prosent natur. Folket har skjønt alvoret, nå må politikerne lytte, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT).

Han forteller at de tre organisasjonene vil bruke listen opp mot lokalvalget, og foreslår tiltak på et eget arrangement under Arendalsuka 16. august.

De tre organisasjonene minner om at all natur ligger i en kommune, og at en rekke avgjørelser for arealbruk tas lokalt. Utfallet av valget kan få mye å si for hvordan det går med de lokale naturverdiene folk er glade i.

Juryen har bestått av marinbiolog Pia Ve Dahlen, generalsekretær i Norges Speiderforbund Stine Schultz Heireng, stortingsrepresentant Mani Hussaini, eventyrer og friluftsmann Jens Kvernmo, og ledes av biolog og professor Dag O. Hessen. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *