HJEMMEKOSELIG: De ansatte ved dagsenteret på Strømsø sykehjem vet å gjøre det hjemmekoselig for brukerne. Fra venstre sitter Gerd-Marie Trønnes (vikar), Lydia Lindberg, Camilla Johnstad, Bjørg Langeland, Jorun Stubberud Larsen og Vivi Utklev Nordby.

Gir dagene innhold

Denne artikkelen sto på trykk i Byavisa Drammen i november 2013.

Det minner litt om barnehage, men her kan slitne barn plassere sine foreldre mens de er på jobb. Og akkurat som barna – på dagsenteret på Strømsø sykehjem blir brukerne aktivisert og tatt godt vare på.

Det er snakk om eldre mennesker med demens, og som er hjemmeboende. 

–Ofte blir de pårørende slitne og bekymret når de må være på jobb og ikke kan se til sine eldre så ofte de føler for, sier lederens ved dagsenteret, Lydia Lindberg.

– Både de pårørende og den det gjelder får en positiv ting i hverdagen ved hjelp av tilbudet her.

Hjemmekoselig

Dagsenteret har tilbud på dagtid og kveldstid. Brukerne hentes hjemme, og kjøres hjem igjen. På dagsenteret får de frokost og middag, og aktivitetstilbud som turer, trim, bingo, quiz baking og musikk. På kveldtilbudet starter de med middag og avslutter med kveldsmat før de kjøres hjem igjen.

– Vi forsøker å holde en hjemlig og koselig atmosfære her, slik at brukerne føler seg trygge. Det kan ofte bli skremmende med nye og sterile omgivelser. Derfor har vi potteplanter, hjembakt brød og ting som er velkjente for dem, sier Lindberg.

Det er tredje året tilbudet eksisterer nå. Antall besøk har steget fra rundt 1.000 det første året til 3.200 i år. 

–Det er maks kapasitet, men det er stadig noen som faller ut av tilbudet enten ved bortgang eller ved at de får fulltidsplass på et sykehjem. Derfor har vi ikke særlig stor venteliste for å få plass her, sier Lindberg.

Fungerer bedre

Det er helt klare gevinster ved å ha et slikt tilbud for de med demens. Undersøkelser viser at de fungerer bedre hjemme lenger, og at livskvaliteten øker.

– I tillegg sørger vi for at ernæringen opprettholdes ved å servere og spise måltider sammen, sier Lindberg.

Det er bred kompetanse på de seks som jobber på senteret. Og de er alle sammen hjertelig opptatt av at brukerne skal ha det best mulig.

– For eksempel finner vi ut så mye vi kan om historien til brukerne, slik at vi kan snakke med dem om livet de har levd. Vi prøver å kjenne navn til barna, barnebarna, og steder brukerne har bodd og jobbet, sånn at det skal føles som om vi kjenner dem, sier Lydia Lindberg.

– Og når vi går turer, går vi på veier de ofte gjenkjenner fra yngre dager. Vi kan gå til Holmennokken, rundt om på Strømsø, eller vi reiser lengre som til Blaafarveværket og Lier Bygdetun. Vi som jobber med dem, lærer utrolig mye om byens historie!

Søke plass

– Det er mange som ikke er klar over tilbudet vårt, sier Lydia Lindberg.

For å få plass på dagsenteret, må man søke kommunen. Det er kontoret for tjenestetildeling som fordeler plasser og størrelse på plassen. Dagsenteret på Strømsø sykehjem er forbeholdt beboere på Strømsø, mens beboere på Bragernes har andre tilbud.

– Det blir ganske lange runder for sjåføren vår som skal hente brukere fra Åskollen, Strømsø og Gulskogen, og nå har vi en Konnerud-dag i uken også, sier Lindberg.

Tilbudet er laget for mennesker med demens over 60 år, og mange av brukerne fanges opp av hjemmehjelpstjenesten. 

– Kommunen har også tilbud om hjemmebesøk av en sykepleier fra hjemmetjenesten det året de fyller 75 år. Der kartlegges det behov om ulike tjenester, sier Lydia Lindberg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *