Foto: Lena Heckendorn

Gratis kollektivtransport til alle asylsøkere i Oslo og Viken

Oslo og Viken fylkeskommuner tilbyr gratis kollektivtransport til alle asylsøkere. Ordningen gjelder fra 2. mai for reiser med Ruter, Brakar og Østfold kollektivtrafikk og er en forsøksordning med en prøveperiode på ett år.

– Vi ønsker, sammen med våre kollektivselskap, å gjøre det vi kan for å hjelpe nyankomne asylsøkere. Å få på plass en ordning som gjelder for alle nyankomne asylsøkere har vært viktig for oss. Jeg er derfor glad for at vi har fått på plass dette vedtaket i Viken også, sier fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes.

Midlertidig ordning endres

Den midlertidige ordningen til Ruter, Brakar og Østfold Kollektivtrafikk med å tilby gratis kollektivtransport for flyktninger fra Ukraina ble satt i verk i mars 2022.

Tilbudet ble innført som en hjelpende hånd til nyankomne flyktninger som kom fra et krigsherjet land.

– Asylsøkere i Norge får mellom 15 og 68 kr dagen. Da sier det seg selv at man ikke råd til å ta bussen. SV er glade for at Viken endelig gir asylsøkere gratis kollektivtilbud. Med dette gjør vi det mulig å dra på biblioteket, fotballbanen og matbutikken, sier Balder Alvær Olafsen, gruppeleder for SV i Viken.

– Vi er veldig glade for at vi nå får på plass en slik ordning for alle nyankomne flyktninger. Det vil åpne for hverdagen for mange flere opplevelser, for en gruppe som virkelig har behov for det, sier Kristin Antun, gruppeleder for MDG i Viken.

– I 2021 vedtok fylkestinget at Viken er antirasistisk sone. Det er viktig at dette er et vedtak som blir fulgt opp i praksis, og ikke bare blir puttet i en skuff. Å la asylsøkere reise gratis med kollektiv er en god måte å vise solidaritet og antirasisme i praksis, sier Ann May Noomi Martinsen fra Rødt.

Byrådet i Oslo og fylkesrådet i Viken mener at mennesker som søker beskyttelse (asyl) i regionen skal få tilbud om å reise gratis med kollektivtransport, uavhengig av hvor de kommer fra.

– Flyktninger som kommer til Norge, står i en sårbar og uoversiktlig situasjon. Oslo vil gi en hjelpende hånd til de som har måttet flykte fra alt de har, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

– Vi tilbød gratis kollektiv til alle personer fra Ukraina, kort tid etter at krigen brøt ut, men vi ønsker ikke å gjøre forskjell på folk i samme situasjon. Derfor får alle asylsøkere dette tilbudet, sier fortsetter Stav.

Asylsøkerbevis gjelder som dokumentasjon

Det er vurdert at den beste løsningen er at asylsøkere får reise gratis mot fremvisning av asylsøkerbevis.

Dersom man ikke kan vise til asylsøkerbeviset, vil det ha samme konsekvens som om man ikke kan fremvise gyldig billett. Dette er samme innretning som er valgt i Vestland fylkeskommune og Nordland fylkeskommune.

Ukrainske flyktninger har kollektiv beskyttelse og inntil videre opprettholdes ordningen hvor alle ukrainske flyktninger kan reise gratis ved å vise frem sitt pass eller asylsøkerbevis.

Definisjon asylsøker

En flyktning er en person som fyller kravene for å få beskyttelse (asyl). En person kalles asylsøker når han eller hun har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge, og ikke har fått søknaden sin endelig avgjort.

En vurdering av asylsøknaden kan ta fra noen uker til år, og det er også mulig å anke et eventuelt avslag på asylsøknaden. Det er dermed et stort spenn i hvor lenge hver enkelt er asylsøker i Norge.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *