Frode Pleym

Grønne seire gir håp for det nye året

Året vi har lagt bak oss, bød på store utfordringer for både mennesker og natur. Vi går inn i 2023 med krig i Europa, økonomiske nedgangstider og store utfordringer for natur og klima.

Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge
Til tross for et dystert bakteppe finnes det lyspunkter i arbeidet for en grønnere, fredeligere og mer rettferdig verden. Vi gleder oss over de gode nyhetene, og håper at du gjør det samme.

I 2022 ble verdens land enige om en historisk naturavtale, som innebærer at 30 prosent av naturen til lands og til havs skal vernes innen 2030. Avtalen gir stort håp for umistelige arter og naturtyper.

Verdens nordligste oljefelt, Wisting, ble stanset. Dette er en stor seier for klimaet, og forhindrer utslipp på 200 millioner tonn CO2, noe som tilsvarer fire ganger Norges årlige utslipp. Det rike dyre- og plantelivet ved iskanten i Arktis får være i fred, og risikerer ikke å bli skadet av oljelekkasjer.

Sist, men ikke minst, innførte EU og Norge en embargo mot russisk olje. Dette forbudet er svært viktig siden salg av fossile brensler finansierer Putins grusomme krig. I Oslofjorden stoppet aktivister tankskipet Ust Luga fra å levere russisk olje til Esso Norges oljeterminal utenfor Åsgårdstrand. Lignende aksjoner fant sted i flere europeiske land.

Disse seirene viser at det er mulig å prioritere klima, natur og fred. Vårt nyttårsønske til landets politikere, lokalt som nasjonalt, er at de bruker posisjonen sin til å gjøre gode, framtidsrettede valg for vår alles skyld. Må 2023 bli året hvor en levelig planet kommer i første rekke.

Godt nyttår!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *