Blåskjell tas i bruk for å finne ut om miljøet har blitt påvirket av oljen fra MS Nordvard. Foto: Statens naturoppsyn.

Har vraket MS Nordvard påvirket miljøet i sjøen?

Ved hjelp av krabber, blåskjell og sedimentprøver skal Kystverket sjekke om miljøet har blitt påvirket av oljen som lekker fra skipsvraket MS Nordvard i Mossesundet.

20. august 2022 ble det meldt om oljelekkasje fra MS Nordvard i Mossesundet. Det er derfor satt i gang miljøundersøkelser i området rundt vraket. Undersøkelsene gjøres av Kystverket i samarbeid med Havforskningsinstituttet. Målet er å finne ut om det marine miljøet har blitt påvirket av oljelekkasjene, og eventuelt hvor mye.

– Målet med arbeidet er å kartlegge graden av påvirkning på det marine miljøet av oljeforurensningen i Mossesundet, altså i oljeforurensningens influensområde, sier Ingrid Lauvrak, seniorrådgiver i virksomhetsområde for miljøberedskap i Kystverket.

Havforskningsinstituttet har på oppdrag fra Kystverket utarbeidet et program for miljøundersøkelsene.

Tar prøver av sedimenter, blåskjell og krabber

Undersøkelsene innebærer å ta prøver av sedimenter, blåskjell og krabber fra området for å sjekke hvordan oljen fra vraket kan ha påvirket miljøet rundt. Blåskjell og krabber anses som gode indikatororganismer. Visse stoffer fra oljeforurensningen, nærmere bestemt polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), antas å kunne gjenfinnes i disse organismene og i det øverste sedimentlaget på sjøbunnen.

Sluttrapporten blir klar i september

Prøvematerialet er nylig samlet inn av Havforskningsinstituttet i samarbeid med Statens naturoppsyn og Skjærgårdstjenesten i Moss kommune. Havforskningsinstituttet vil utføre analysene, vurdere resultatene og sammenstille disse i en rapport som vil foreligge innen 15. september i år.

Miljøundersøkelser fra de siste 25 årene brukes som referanse

Som grunnlag for programmet har Havforskningsinstituttet gått gjennom resultater av andre miljøundersøkelser gjennomført i Mossesundet i løpet av de siste 25 årene. I tillegg har Moss kommune, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Miljødirektoratet bidratt med faglige råd og innspill.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *