Det har vært stort engasjement rundt kåringen av truede naturopplevelser. FOTO: Marius Dalseg

Her er tiltakene som kan redde naturopplevelsene vi frykter å miste

Miljø- og friluftsorganisasjoner har utarbeidet løsninger for å bevare de ti naturopplevelsene nordmenn er mest redde for å miste. Nå er det opp til lokalpolitikerne å sette dem til liv der du bor.

Over 1.500 innspill kom inn da WWF, DNT og Norsk Friluftsliv spurte hvilke naturopplevelser folk er redde for å miste. En uavhengig fagjury gjorde deretter innspillene om til en liste over ti truede naturopplevelser, som over 16.000 engasjerte seg i ved å stemme på det de selv frykter skal gå tapt.

Nå har organisasjonene bak initiativet utarbeidet en pakke med politiske løsninger som trengs for å bevare de truede naturopplevelsene for fremtiden.

– Naturopplevelser betyr mye for oss, og på mange forskjellige måter – alt fra rusleturer i nærnaturen til mulighetene for friluftsliv, jakt og fiske. Sunn og tilgjengelig natur er viktig for livskvaliteten vår, og det er mye lokalpolitikere kan gjøre for å ta vare på naturen og sikre opplevelsene for fremtiden. Derfor har vi laget denne tiltakspakken til dem, sier Dag-Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening.

 – Ikke undervurder god naturpolitikk

De ti opplevelsene på «rødlista for truede naturopplevelser» er fugleliv og naturlyder, frodig flora og yrende dyreliv, urørt natur, levende hav og fjord, nærnatur, gammelskog, kyst og strandsone, høsting på naturens premisser, stillhet og mørke, og skigåing, årstider og snørike vintre.

Når tilgangen til naturopplevelser trues, står både helse og livskvalitet på spill. Mange av beslutningene som avgjør hvilke naturopplevelser folk flest skal ha tilgang på, blir fattet i kommunene. Dermed er det også mye lokalpolitikerne kan gjøre for å bevare naturopplevelsene.

– Lokalpolitikerne bør ikke undervurdere viktigheten av god naturpolitikk, sier generalsekretær i WWF, Karoline Andaur.

– All natur ligger i en kommune, og veldig mange av utbyggingssakene avgjøres av lokalpolitikerne. Og lokal naturpolitikk er viktig for folk. To av tre velgere sier bevaring av natur er viktig for hva de skal stemme i lokalvalget til høsten, så partier som sier ja til alle mulige utbygginger, kan fort komme på kant med velgerne.

To overordnede grep

Organisasjonene har laget knipper med politiske løsninger for hver av de ti kategoriene på «rødlista», men løfter også to overordnede tiltak. Det første er at kommunene vedtar å sikre og øke tilgangen til naturopplevelser for sine innbyggere, og følger opp i kommuneplanen med forpliktende føringer som begrenser nedbygging av natur. Det andre innebærer å sette konkrete mål om å bruke naturopplevelser aktivt i kommunens tjenester og virksomheter.

– I stedet for å bygge ned mer natur, bør kommunene heller spille på lag med naturen. På samme måte som at truede arter kan få gjenopprettet livsdyktige bestander når vi mennesker tar grep, er det heller ikke for sent å bevare naturopplevelsene. Ved å aktivt ta disse i bruk i alt fra skolen til helsevesenet, kan det være vinn-vinn for både oss og naturen, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, paraplyorganisasjonen for de 18 store norske friluftsorganisasjonene.

Juryen har bestått av marinbiolog Pia Ve Dahlen, generalsekretær i Norges Speiderforbund Stine Schultz Heireng, stortingsrepresentant Mani Hussaini, eventyrer og friluftsmann Jens Kvernmo, og ledes av biolog og professor Dag O. Hessen.

Se presentasjon og les forslag til løsninger:

Forslagene fra de det organisasjonene ble presentert under et frokostseminar under Arendalsuka onsdag morgen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *