Herman Ekle Lund. Foto: Nina Holtan

Herman Ekle Lund er Drammen Venstres ordførerkandidat i 2023

Venstre vil samle sentrum og gi Drammen et reelt tredje alternativ.

Drammen Venstre avholdt 18.09 sitt første nominasjonsmøte for kommunestyrevalget 2023.
Partiet valgte som sine fem øverste kandidater Herman Ekle Lund på 1. plass, Emilie
Ovnerud på 2. plass, Rune Fortun på 3. plass, Cathrine Gundersen på 4. plass og Tiril
Røstad på 5. plass.

Uttalelser fra toppkandidatene:

– Vi mener at innbyggerne fortjener et reelt alternativ til Arbeiderpartiet og Høyre. Derfor
går Drammen Venstre i 2023 til valg som en tredje politisk kraft.
– Vi vil jobbe for en kommune som sikrer moderat og stabil økonomisk styring av Drammen,
som setter innbyggernes medvirkning og nærdemokrati mye mer sentralt enn i dag, og som
prioriterer full fart i et grønt skifte hvor kommunen begynner å jobbe ordentlig på lag med
næringslivet.
– Vi er tydelige på at vi stiller til valg med en helt reell ordførerkandidat, som vi har
ambisjoner om å få valgt inn.
– Vi har som mål å få inn minst fire representanter i det nye kommunestyret.
– Vi inviterer nå sentrum i Drammenspolitikken til å samle oss rundt en felles politisk
plattform, hvor vi finner gode saker å samarbeide om og hvor vi gir innbyggerne en felles
garanti om at ytterpunktene i politikken skal holdes unna makta. Alle partiene skal
selvfølgelig ha sine egne politiske programmer, men velgerne skal vite at en stemme på
sentrumspartiene uansett er en stemme på en del felles saker og en stemme på at
ytterkantene ikke får styringen. Etter valget kan vi sammen finne ut hvilket støtteparti som
gir oss best mulig gjennomslag for vår felles politikk. Det er på tide å gjenreise sentrum!

Om de fem toppkandidatene:

Herman Ekle Lund. Foto: Nina Holtan

Herman Ekle Lund

Herman Ekle Lund (33) er Drammen Venstres ordførerkandidat. Han jobber til daglig for miljøorganisasjonen WWF Verdens naturfond i tillegg til å være gruppeleder for Venstre i kommunestyret, hvor han også er nestleder i Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet.
Herman har variert erfaring fra arbeidslivet som selvstendig næringsdrivende, daglig leder for AS, rådgiver og mellomleder i forskjellige bedrifter, samt styreverv i en rekke organisasjoner. Hans viktigste politiske kompetanse er innenfor miljø, økonomi og kultur.

 

Emilie Ovnerud. Privat foto.

Emilie Ovnerud

Emilie Ovnerud (19) er leder i Drammen og omegn Unge Venstre. Hun studerer sosiologi og jobber som servitør. Emilie har kommet inn i lokalpolitikken som et friskt pust, hvor hun har vært en aktiv deltaker i samfunnsaktuelle mediediskusjoner, og sittet som 1. vara i Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet den siste delen av perioden. Deres hjertesaker er frihet hos individet, aktiv  samfunnsdeltakelse i kommunen, idrett og inkludering av unge.

 

Rune Fortun. Foto: Nina Holtan

Rune Fortun

Rune Fortun (55) er lokallagsleder i Drammen Venstre. Han jobber som karriereveileder/kursleder og har lang og variert erfaring som inkluderer åtte år i Forsvaret, over 20 år i IT-bransjen og flere år som rådgiver og konsulent innen omstillingsprosesser i næringslivet. I tillegg har han vært, og er, styreleder i en privat barnehage i over 20 år. Rune er spesielt opptatt av kommuneutvikling og at hele Drammen skal være et attraktivt sted å bo og jobbe, med et variert og bærekraftig tilbud for alle aldre både når det gjelder boalternativer, jobbmuligheter og fritids- og kulturliv.

 

Cathrine Gundersen. Privat foto

Cathrine Gundersen

Cathrine Gundersen (32) jobber som Marked- og partneransvarlig i Åssiden Idrettsforening, og er aktiv i arbeidet for inkludering og lavterskeltilbud på Åssiden, hvor hun også bor.
Cathrine har 13 års fartstid i Venstre, og tidligere erfaring fra flere verv i Skien Venstre som blant annet vara til Hovedutvalg for Kultur og medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Cathrine brenner for at alle barn skal ha gode forutsetninger til mestring, at de eldre skal få bidra med sin erfaring på tvers av generasjoner, å gi frivilligheten rom for utvikling og å løfte datakultur som fritidstilbud og satsningsområde for næring i Buskerudregionen.

Tiril Røstad. Privat foto.

Tiril Røstad

Tiril Røstad (18) sitter i styret til Drammen og Omegn unge venstre. Hennes engasjement startet i ungdomsrådet i Svelvik og Drammen for fem år siden, hvor hun fortsatt sitter. Hun er også 1. vara i Ungdommens Fylkesråd i Viken. Tiril deltar på mange programmer, deriblant Young Ambassadors, European Youth Parliament, Veivalgprogrammet mm. Hennes hjertesaker er skole og utdanning, innovasjon, klima og tydeliggjøring av unge stemmer i politikken og samfunnsdebatten.

 

 

Resten av lista:

6. Anders Wengen
7. Rodney Harper
8. Maud Sørum Vestnes
9. Jan-Henrik Bjørhall
10. Torhild Wibe
11. Kjartan Malthe-Sørenssen
12. Heidi Cutler
13. Trond Cato Martinsen
14. Øyvind Jægtnes
15. Lars Follestad
16. Jostein Langerud
17. Jonas Torstenson Wiger Blindheim
18. Frode A. Bruberg Hansen
19. Knut Haugland
20. Espen Ovnerud
21. Christian Hillmann

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *