pexels-tayeb-mezahdia-318451

Hva vi står for: Partiet Sentrums standpunkt om koranbrenning

Sajid Mukhtar

I det mangfoldige, inkluderende og demokratiske samfunnet vi er så stolte av i Norge, står vi nå overfor en utfordring som rører ved selve kjernen av våre verdier. Som en muslim bosatt i Drammen og som en stolt nord-mann, ønsker jeg å belyse et viktig tema – koranbrenning, en handling som skader vårt felles samfunnssamhold og verdier.

Av Sajid Mukhtar, ordførerkandidat for Partiet Sentrum i Drammen

For mange muslimer er Koranen mer enn en bok; det er en manifestasjon av Guds ord. Fra barndommen lærer vi om dens hellighet. Det er derfor hjerteskjærende, og for mange av oss, uforståelig at noen velger å brenne den i offentlighet.

Videre vil jeg klargjøre Partiet Sentrums standpunkt i denne saken: Mens vi helhjertet forsvarer ytringsfriheten som en av grunnpilarene i vårt demokrati, insisterer vi også på at frihet kommer med ansvar. Handlinger som koranbrenning, dypt krenkende og skadelig for mange, kan ikke rettferdiggjøres som en simpel øvelse av ytringsfrihet. Det er snakk om en tydelig og hatpreget agenda rettet mot muslimske minoriteter i landet.

Derfor mener Partiet Sentrum at aksjoner som koranbrenning bør rammes av vårt eksisterende lovverk mot hatefulle ytringer, på lik linje med brenning av prideflagg. Brenning av Koranen i kontekst med hatefulle ytringer bør etterforskes av politiet som brudd på straffelovens paragraf 185. Vi tenker at dagens lovverk er nok, men dersom domstolene ikke er enige, bør vi vurdere en lovendring i tråd med hva våre naboer i Danmark har foreslått. For å sitere justisminister Peter Hummelgaard: “Det er en «grunnleggende hånlig og usympatisk handling» å brenne en koran.”

Kjære innbyggere av Drammen, vi er heldige. Vi lever i et land med demokrati, religionsfrihet og ytringsfrihet. Disse rettighetene er sjeldne og dyrebare. Som muslim oppfordrer jeg alle, uavhengig av tro eller bakgrunn, til å benytte disse rettighetene på riktig måte. Si ifra, del dine meninger, men la oss gjøre det med respekt, forståelse og kjærlighet.

Til mine muslimske brødre og søstre, jeg sier: Stol på vår felles verdier og rettigheter. I stedet for å svare med sinne, la oss svare med kunnskap, forståelse og dialog.

Til alle i Drammen og resten av landet, uansett tro eller opprinnelse, ber jeg dere om å stå sammen med oss. Dette er ikke bare en sak for muslimer. Dette er en sak for alle som tror på menneskerettigheter, for alle som tror på et samlet, inkluderende og kjærlig Norge.

La oss huske at ved å stå sammen, ved å velge kjærlighet over hat, respekt over forakt, kan vi bygge et sterkere og mer harmonisk samfunn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *