FERIE: Nå har Fontenehuset tatt ferie frem til 23. august. Her er et knippe medlemmer som tar sommerfarvel med reker og kos, f. v. Asle Finne Volden, Jon Ole Berg, Marit Arnstad, Beate Winther og Rune VanderMej. 

Jobber for mer støtte

Denne artikkelen sto på trykk i Byavisa Drammen i juni 2010.

Fontenehusets kollegium vet hvor skoen trykker. De har hatt den på selv, og vet at bedriftsledere og høyt utdannede også kan få ublide møter med veggen.

– Det er mange som møter veggen og plutselig faller utenfor samfunnet, tror Jon Ole Berg ved Fontenehuset i Drammen. 

– Det finnes ikke noe tilsvarende likemannstilbud som kan fange opp disse og geleide de tilbake til et arbeidsliv.

Bråstopp

Han snakker av erfaring, bedriftsøkonomen med en solid CV i ryggen. I en tøff periode på jobben mistet han en nærperson, og dermed var bråstoppen et faktum.

Nær samtlige i Fontenehuset har opplevd det samme. De har også opplevd å bli kasteballer i et hjelpeapparat som ikke helt hvordan de skal håndtere slike som dem.

– NAV har ikke tilstrekkelig utbygget kompetanse med psykisk ekspertise, og den psykiske ekspertisen har ikke nok kompetanse på arbeidsmarkedet, sier Berg.

Fontenehuset sikter seg inn mot de som står mellom behandling og arbeidsliv, eller de som ikke vet om de er syke nok for behandling – eller friske nok for arbeidsliv.

Internasjonalt

Det første Fontenehuset så dagens lys i New York i 1948. Det har senere blitt brukt som modell for Fontenehus verden over, hele 350 Fontenehus i 29 land. Denne gruppen har felles retningslinjer og mål, og Fontenehuset Drammen ble opptatt i denne gruppen tidligere i vår.

Ildsjelene bak er psykiatrisk sykepleier Marit Arnstad og Svein Stubberud fra Podium.

– Det stilles ingen krav til hvor du er i systemet for å bli medlem av Fontenehuset. Enten man er på attføring, er sykemeldt eller nylig har møtt veggen, så er det åpent for alle hos oss, sier Jon Ole Berg. – Vi kan være et bindeledd mellom helsevesen, NAV og arbeidslivet

Støtte

Fontenehuset Drammen har hatt en forsiktig begynnelse. De er innlemmet i en kommunal støtteordning, men i år fikk de ikke så mye de hadde ønsket. Fra neste år ser det lysere ut, og håpet er at de skal kunne lønne ansatte. Til enhver tid skal de kunne motta mellom 10 og 15 medlemmer, og det å være medlem betyr å være aktiv i forsøket på komme ut i en arbeidssituasjon som passer.

– Vi jobber kontinuerlig med å få avtaler med arbeidslivet, og nå ser det ut til at vi skal begynne å arbeide med kantinedriften for eldre- og omsorgsboliger fra høsten av, sier Jon Ole Berg, som synes fremtiden for Fontenehuset Drammen ser lys ut.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *