Foto: Catchlight/NVE

Kaldere vær og vindkraftrekord i Norge

Ukentlig kraftsituasjonsrapport fra NVE (uke 47): Vintersesongen er i gang med økt kraftproduksjon fra vannkraft. Samtidig var det vindkraftrekord i Norge i forrige uke.

Vi er nå inne i den perioden av året hvor nedbøren begynner å legge seg som snø i fjellet og kraftprodusentene bruker vannet som er spart på gjennom høsten for å produsere strøm. Både denne uken og gjennom vintermånedene vil magasinfyllingen gradvis gå nedover, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

Rekordhøy vindkraftproduksjon

Den samlede vindkraftproduksjonen forrige uke var på 522 GWh i Norge, og utgjorde om lag 15 % av den samlede kraftproduksjonen.

– Både kraftforbruket og kraftproduksjonen gikk opp forrige uke. Høyere vindkraftproduksjon stod for det meste av økningen, og forrige uke var den høyeste vindkraftproduksjonen på en uke i Norge noensinne, sier Nordberg.

På grunn av ising på vindturbinene gikk derimot den svenske vindkraftproduksjonen ned, noe som bidro til rekordhøy eksport fra Midt- og Nord-Norge til områdene i Sverige med høyere priser.

Netto eksport og prisøkning

Kaldere vær, høyt forbruk og lavere vindkraftproduksjon i resten av Norden bidro til økte priser forrige uke. Ukeprisen i Nord-Norge var over tre ganger så høy som uken før. Til tross for prisøkningen, hadde alle prisområdene i Norge lavere priser enn i resten av Norden og på kontinentet. Det var nettoeksport på de fleste utenlandsforbindelsene, med unntak av kabelen til England hvor det var nettoimport til Norge.

Kraftsituasjonen framover

Kraftsituasjonen i Norge det neste halvåret vil være avhengig av været og de urolige forholdene i Europa. Dette er usikre faktorer som gjør at situasjonen i det sørlige Norge fortsatt kan bli krevende til våren. Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene kan ligge på et høyt nivå også framover i tid.

På www.nve.no/strom samler vi løpende informasjon om:

  • Ukentlige kraftsituasjonsrapporter (publiseres kl. 14.00 hver onsdag)
  • Ukentlig vannmagasinstatistikken (publiseres kl. 13.00 hver onsdag)
  • Fakta om strømstøtteordningen
  • Informasjon om kraftsystemet og kraftmarkedet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *