For mange trafikanter går hverdagsreisen raskere med bil enn med kollektiv.

Kollektivtrafikken får ikke opp dampen

Kollektivtilbudet i byene har knapt blitt bedre de siste to årene: Andelen som får økt reisetid om de dropper bilen reduseres ikke. – Dette er nedslående for alle bypolitikerne som har prøvd å jage folk over til kollektivtransport ved å skru opp bompengene, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Nå etterlyser NAF en bedre kollektivpolitikk i byene. På to år har andelen som oppgir at de bare benytter kollektivtransport på hverdagsreisen økt med knappe 3 prosentpoeng. Og hele 57 prosent får økt reisetiden hvis de kun skal bruke kollektivtransport på hverdagsreisen sin. Det viser NAFs Trafikantbarometer for 2023. I 2021 var andelen 55 prosent.

– Til tross for at bompengene øker og politikerne i byene sier de vil få flere til å reise kollektivt, lykkes de ikke med å redusere reisetiden med buss, trikk og tog, sier Handagard.

Kollektiv står stille, bompengene øker

I flere av de de største byområdene står tallene stille sammenliknet med for to år siden. Kun i Oslo er det tegn til at noen flere kan benytte kollektivt uten å tape reisetid på det.

– Når hverdagsreisen går raskere med bil enn med kollektiv, forblir bilen løsningen for mange, sier hun.

Samtidig som kollektivbruken står på stedet hvil, har bompengeregningene til nordmenn økt med 21 prosent det siste året, ifølge tall fra Fremtind Service.

Barnefamiliene taper tid

Spesielt barnefamiliene får lengre reisetid dersom de kun skal bruke kollektivtransport. For husholdninger med mer enn to personer, svarer hele to av tre at reisetiden vil øke.

– Har du barn, er det vanskelig å kutte ut bilen. Det viser tallene fra trafikantbarometeret med all mulig tydelighet. Familier med barn bruker både mer tid på hverdagsreisene i dag og vil streve med økt reisetid om de skulle satt fra seg bilen, sier Handagard.

NAF peker på flere tiltak som vil bedre kollektivtilbudet. Flere avganger, kortere reisetid og fleksible billetter står øverst på lista over tiltak folk etterspør.

– Spesielt i de store byene der det er satt mål om å kutte biltrafikken, må politikerne ta tak i kollektivsatsningen og se på hvordan man får tilbudet bedre og mer attraktivt for folk, sier Handagard.

Bakgrunn:

NAF Trafikantbarometer 2023 og 2021. Årets undesøkelse er utført av Norstat, mens 2021-undersøkelsen er utført av Kantar. I 2021 var det 4087 spurte, og i 2023 har 4242 personer svart på undersøkelsen. Begge undersøkelser er landsrepresentativt vektet på kjønn, alder og landsdel.

Spørsmålet er stilt til alle de som bruker bil som en del av hverdagsreisen i dag.

Ville det tatt kortere eller lengre tid, sammenlignet med hvordan du reiser i dag, dersom du bare reiste kollektivt på din reise til jobb, skole/studier? 2021 2023
Lengre tid enn i dag 55 % 57 %
Kortere tid enn i dag 4 % 3 %
Reiser kun kollektivt til jobb/studier/skole allerede 12 % 15 %
Jeg reiser ikke til jobb/studier/skole 22 % 17 %
Vet ikke 7 % 9 %

Andel som svarer at hverdagsreisen vil ta lengre tid enn i dag dersom de kun skal benytte kollektivtransport på hverdagsreisen:

Det vil ta lengre tid enn i dag 2021 2023
Osloområdet 45 % 43 %
Bergensområdet 56 % 56 %
Trondheimsområdet 47 % 49 %
Stavangerområdet 63 % 64 %
Tromsø 55 % 57 %

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *