Forskergruppen bak diettstudien. Fra venstre Eli Sollerud, Eirik Ikdahl, Lena Bugge Nordberg, Sissel Urke Olsen, Anne Stormyr Eirheim og Anne Grete Semb. Anne Therese Tveter var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Kathrine Daniloff/Diakonhjemmet sykehus

Kortfattet kostholdsveiledning kan gi betydelig helsegevinst

Forskere ved Diakonhjemmet sykehus har tatt initiativet til en stor internasjonal studie for å bedre hjertehelsen for pasienter med inflammatorisk leddsykdom. Effekten av kortfattet kostholdsveiledning sammenlignes med individuelt tilpasset veiledning på endringer i kosthold, kolesterol og karbonavtrykk.

Klinisk ernæringsfysiolog Eli Sollerud skal ta doktoravhandling på studien. Den ledes av Anne Grete Semb, hjertespesialist og seniorforsker ved den Forebyggende Hjerte-Revma klinikken på Diakonhjemmet sykehus i Oslo.

Hjerte- og karsykdommer gir høy dødsrisiko

Hjerte- og karsykdommer er den hyppigste dødsårsaken globalt. Personer med inflammatorisk leddsykdom, som Revmatoid artritt (leddgikt), Ankyloserende spondylitt (Bekhterev) og Psoriasis artritt, har betydelig økt risiko for hjerte- og karsykdom.

– Den viktigste risikofaktoren ved hjerte- og karsykdommer er kolesterol, og det første anbefalte trinnet i kolesterolsenkende forebygging er råd om hjertevennlig kosthold, tradisjonelt gitt av kliniske ernæringsfysiologer. Man har ikke ressurser til å henvise alle som trenger råd om hjertevennlig kosthold til slik veiledning hos klinisk ernæringsfysiolog og dr. Semb har derfor utviklet en kortfattet informasjon om hjertevennlig kosthold, forteller ph.d.-stipendiat, Eli Sollerud.

Fire vs. 60 minutter veiledning

I en pilotstudie fant forskerne at effekten av 4-minutters kortfattet informasjon, gitt av lege, var sammenliknbar på endring i til mer hjertevennlig kosthold og forbedring av kolesterol med en 60-minutters individuell informasjon gitt av ernæringsfysiolog. Nå utvider de studien til en stor, internasjonal randomisert kontrollert studie (RCT), med pasienter fra Norge og Sverige.

Fire minutter veiledning kan gi god effekt

– Vi vil undersøke om kortfattet informasjon om hjertevennlig kosthold gitt av helsepersonell som leger og sykepleiere kan føre til like endringer i kosthold og kolesterol som den mer tidkrevende, individuelt tilpassede veiledningen, gitt av ernæringsfysiologer. Vi håper å øke fokuset på viktig forebygging, og resultater fra denne studien kan legge til rette for at kostholdsveiledning blir en del av standard behandling for pasienter med økt risiko for hjerte- og karsykdom, forklarer Sollerud.

Karbonavtrykk

Studien vil også vurdere karbonavtrykket av de to veiledningsmetodene, med mål om å redusere miljøpåvirkningen av helsetjenester.

– En effektiv kort hjertevennlig kostveiledning kan gi helsefordeler, men også redusere det generelle karbonavtrykket ved å minske behovet for mer ressurskrevende helsetjenester, sier Lena Bugge Nordberg, en av prosjektmedarbeiderne.

“DiettStudien” er nylig tildelt 50 000 kr fra Stiftelsen Norsk Revmatikerforbund og Jan A. Pahles legat. Studien er også støttet av Norges forskningsråd og Olav Thon’s stifelse gjennom forskningssenteret REMEDY.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *