Mer ombruk av bildeler: EU ønsker at biler blir mer sirkulære. Foto: Aase Marie Lund Evensen, Miljødirektoratet.

Mer ombruk i framtidas biler

Europakommisjonen foreslår at flere bildeler skal brukes om igjen. Målet er å bidra til en sirkulær økonomi.

-Regelverket vil gjøre det lettere å bruke bildeler om igjen ved reparasjoner. Det er bra for både miljøet og bileiere. I Norge har vi en moderne bilpark med stor andel elektriske kjøretøy og det er bra at regelverket nå også blir oppdatert for å håndtere disse bilene enda bedre, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Økodesign av framtidens biler

Forslaget gir nye krav til miljøvennlig design av biler. Bilprodusenter må planlegge hvordan bildeler skal kunne brukes på nytt eller materialgjenvinnes allerede mens de designer en ny bil.

Forslaget setter ambisiøse og spesifikke mål for ombruk og materialgjenvinning og bruk av materialgjenvunnet materiale i produksjonen. For eksempel er det foreslått krav om at minst 25 prosent av plasten i nye biler skal være materialgjenvunnet, slik at markedet for materialgjenvunnet råvare blir større.

Ombruk av brukte bildeler

Bilene skal også designes slik at det blir enklere å fjerne, reparere og skifte ut deler og komponenter. I dag må bileiere ofte kjøpe helt nye deler, hvis en del på bilen går i stykker.

Forslaget til Europakommisjonen innebærer at biloppsamlere vil bli pålagt å demontere bilene på en slik måte at flere deler blir tilgjengelige for ombruk. Det foreslås også at verksteder skal tilby brukte deler på lik linje med nye deler ved reparasjoner.

EU-godkjenning før eksport av brukte biler

Det har vært et problem at dårlige biler eksporteres til utviklingsland hvor de blir et avfallsproblem. Eksport av brukte biler skal også reguleres bedre gjennom dette forslaget. Biler må ha bestått periodisk bilkontroll, eller EU-kontrollen før eventuell eksport. Dette kan bidra til mindre eksport av dårlige eller ødelagte biler til andre land.

Kan også bli innført i Norge

Europaparlamentet og Rådet vil behandle og forhandle om forslaget før regelverket vedtas endelig i EU. Regelverket blir siden gjennomført i norsk rett dersom det blir vurdert EØS-relevant.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *