Illustrasjonsbilde, Unsplash.com

Mødre utsatt for luftforurensning føder mindre babyer

Mødre som er utsatt for luftforurensning har større risiko for å føde mindre babyer, viser ny forskning fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB. Samtidig kan det å bo i et grønt miljø redusere risikoen.

Disse funnene blir førstkommende søndag presentert på verdens største lungeforskningskongress, «European Respiratory Society International Congress» i Milano, Italia.

Fra før vet man at det er en sterk sammenheng mellom fødselsvekt og lungehelse hos babyer. Babyer med lav fødselsvekt har en høyere risiko for både astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) når de blir eldre. Forskere har nå undersøkt om det finnes sammenhenger mellom luftforurensning og grønne områder, og fødselsvekt som senere kan påvirke lungehelse.

Studien er basert på data fra Respiratory Health in Northern Europe (RHINE) studien og inngår i forskningsprosjektet Life-GAP ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen (UiB). Funnene blir presentert av doktorgradsstipendiat Robin Mzati Sinsamala. Studien inkluderte 4286 barn og deres mødre bosatt i fem europeiske land (Danmark, Norge, Sverige, Island og Estland).

Kartla grøntområder

Forskerne målte grøntområder der kvinnene bodde under svangerskapet ved å kartlegge tettheten av vegetasjon på satellittbilder. Forskerne brukte også data fra fem forurensningskilder: nitrogendioksid (NO2), ozon, svart karbon (BC) og to typer svevestøv (PM2.5 og PM10). De gjennomsnittlige nivåene av luftforurensning var innenfor EUs standarder, men over WHO sine grenseverdier.

Forskerne sammenlignet denne informasjonen med babyenes fødselsvekt, og tok hensyn til faktorer som er kjent for å påvirke fødselsvekten, for eksempel mors alder, om mødrene røykte eller andre helsemessige forhold.

– Perioden når babyer vokser i livmoren er avgjørende for lungeutviklingen. Vi vet at babyer med lavere fødselsvekt er mottakelige for brystinfeksjoner, og dette kan føre til problemer som astma og KOLS senere. Våre resultater tyder på at gravide kvinner som er utsatt for luftforurensning, selv ved relativt lave nivåer, føder mindre babyer, sier Robin Mzati Sinsamala ved UiB.

Grønne områder har positiv effekt

Forskningen tyder også på at det å bo i grønnere områder kan motvirke effekten og risikoen for å føde mindre babyer.

– Det kan være at grønne områder har en tendens til å ha mindre trafikk eller at planter bidrar til å rense luften for forurensning, eller grønne områder kan bety at det er lettere for gravide å være fysisk aktive, forklarer Sinsamala.

Studien er en del av et større forskningsprogram kalt Life-GAP, ledet av professor Ane Johannessen ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen (UiB). Prosjektet undersøker luftforurensning og grønn effekt på lungehelsen hos flere generasjoner av europeere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *