GAMMELT: Buskerud Storsenter begynner å bli gammelt, og en oppussing er nødvendig uansett om det blir Buskerud Park eller ikke. – Men jeg håper og tror at Buskerud Park blir en realitet, sier senterleder Trond Anke.

Myndighetsfeiring for storsenteret

Denne artikkelen sto på trykk i Byavisa Drammen i oktober 2012.

I 18-årsgave fra Miljøverndepartementet fikk senteret omsider godkjent planene for bygging av Buskerud Park. Med noen kraftige betingelser, riktignok.

Planene går ut på å bygge ut ytterligere 20.500 kvadratmeter, hvorav 10.000 av disse skal være til detaljhandel. Miljøverndepartementet ønsker at kun 5.000 kvadratmeter skal benyttes til dette, og resten til storhandel. Sammenlagt vil de to sentrene ha 64.000 kvadratmeter. Samtidig ønsker Miljøverndepartementet å redusere dagens 1.800 parkeringsplasser til 950. Dette rimer dårlig med økt storhandel, hvor man er avhengig av bil for å hente varene.

– Det vanskeliggjør vårt ønske om å lage et godt kjøpesenter når Miljøverndepartementet krever at vi skal nærmest halvere antall parkeringsplasser, sier administrerende direktør Anders Berggren i Storebrand Eiendom.

Firefelts vei

– Det var med forbeholden glede vi mottok departementets vurdering av Buskerud Park-planene, for det er enkelte av innsigelsene vi vil ha problemer med å oppfylle, sier Trond Anke, senterleder ved Buskerud Storsenter og Krokstad Senter. Han er ansatt i Sektor Senter, som drifter senteret.

– Vår plan var å gjøre om hele Krokstad-senteret til storhandel, og ha detaljhandelen på Buskerud Storsenter. Videre viser planene at vi har tenkt å bygge en firefelts vei som adkomst til sentrene, og et rikt nett av sykkel- og gangstier. 

Det er Storebrand som eier de to sentrene, samt tomteområdene rundt. Storebrand ønsker i samarbeid med Nedre Eiker kommune å bygge et badeland og et kulturhus i nærheten av senteret, samt flomsikring, strandpromenade, kontorer og 250 boliger. 

– Vi er avhengige av et samarbeid med kommunen, og kommunen har vist stor interesse for området og utbyggingen, sier Trond Anke.

I tenkeboksen

I den foreløpige vurderingen av prosjektet Buskerud Park fra Miljøverndepartementet står det at det er et krav at badelandet og kulturhuset bygges først. Det blir vanskelig, i følge Anke.

– Vi er avhengig av at driften på sentrene er med på å finansiere utbyggingen av disse kulturtilbudene, sier han.

– Storebrand skal sikre pensjonene til sine kunder, og vil derfor ikke spekulere med disse pengene. De må være helt sikre på at Buskerud Park vil være en lønnsom investering.

Ledelsen, samt eksterne konsulenter og kommunen er nå i tenkeboksen med kalkulator og regner på hva de kan etterkomme av krav og betingelser, og hva som ikke er mulig å etterkomme. Miljøverndepartementet har sendt en foreløpig vurdering som inviterer til dialog, og det jobbes nå med et svar til departmentet.

– Det har vært arbeidet med disse planene i 7-8 år allerede, og området vil passe fullstendig inn i profilen til Buskerudbyen, sier Trond Anke.

– Den miljøvennlige siden av prosjektet er selvsagt det godt utbygde nettverket av gang- og sykkelstier, som vil gå hele veien til Mjøndalen togstasjon. Her på senteret vil det bygges en større integrert busstasjon, slik at kundene kan reise kollektivt.

For gammelt

Men Buskerud Storsenter, slik det står i dag, er gammelt med sine 18 år. Det er ikke modernisert tilstrekkelig til å være økonomisk nok i drift. 

– Det er nødvendig å fornye senteret. Vi trenger ny teknologi og mer miljøvennlige løsninger nå, sier Trond Anke. 

– Men miljøet blant de ansatte er topp. Det er 650 mennesker som jobber på senteret, og noen har vært her siden Spareland-tiden. Og noen har forsøkt å slutte, for så å komme tilbake igjen på grunn av trivselen.

Det er faktisk 27 år siden senteret på Krokstadelva kom, den gang kjent som Spareland, og i datidens målestokk et gedigent senter folk valfartet til langveisfra. Det var Frank Warner som startet Spareland, og senteret ble solgt til Storebrand for 18 år siden.

I mange år ble det driftet av Steen & Strøm, og Sektor Eiendom overtok for to år siden. 

Stor interesse

Per i dag er området ned mot elven bare gjørme. Men her ønsker Storebrand å bygge promenade, boliger og kontorer. Det skal også bli brygger til elven, slik at det er mulig å bruke den som fremkomståre.

– 250 boliger er med på å ruste opp mot befolkningsveksten som er forventet i Buskerudbyen. Det er allerede stor interesse, og jeg mottar ukentlig mailer og telefoner hvor interessenter ber meg sette dem opp på en liste over de som vil ha bolig her. Men jeg må skuffe alle – det finnes ingen slik liste, sier Anke. 

Saken videre blir slik at kommunen og Storebrand som grunneier sender inn sine svar på den foreløpige vurderingen fra Miljøverndepartementet i løpet av få dager. Dersom resultatet omsider vil bli klarsignal med endringer de kan leve med, vil byggeperioden vare i to-tre år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *