I år er det for første gang mulig å stemme digitalt i kirkevalget, via kirkevalget.no. Foto: Den norske kirke.

Nå kan du stemme i kirkevalget

Fra i dag, 10. august, kan medlemmer av Den norske kirke stemme på hvem som skal lede kirken både lokalt, regionalt og nasjonalt.

I år er det for første gang mulig å stemme digitalt. Alle medlemmer som fyller 15 eller mer i år kan delta i valget på egen mobiltelefon eller pc, når som helst og hvor som helst.

– Dette håper vi vil øke valgdeltakelsen ikke minst blant de yngre velgerne, sier Kirkerådets direktør Ingrid Vad Nilsen.

I september er det valgting for medlemmer i Den norske kirke. Valgdagene er 10. og 11. september, men forhåndsvalg starter nå. Den digitale løsningen gjør det enkelt for velgere å delta. Den er omfattet av betydelige sikkerhetstiltak og følger sikkerhetsanbefalinger fra Europarådet og anerkjente sikkerhetsmekanismer for digitale valg.

– Med denne løsningen kan alle stemme når de vil og hvor de vil, fram til 6. september. Det gjør det enda enklere å være med og påvirke landets største medlemsdemokrati, fortsetter kirkerådsdirektøren.

Folkekirke der alle kan si sin mening

Digital forhåndsstemming krever at velgeren kan identifisere seg digitalt, med for eksempel BankID, og kan logge seg på gjennom enten mobiltelefonen, pc eller nettbrett. I kirkevalget kan alle velge kandidater til menighetsrådet der de bor, og også stemme på hvem som skal utgjøre bispedømmerådet, det regionale styringsorganet i kirken. De som velges inn i bispedømmerådet, utgjør sammen kirkens øverste organ Kirkemøtet.

– Vi håper mange av de tre millioner medlemmene vil delta og si sin mening og gi sin støtte til de folkevalgte i kirken de neste fire årene. Ved å delta kan man også gi tilleggsstemme til personer man er enig med, avslutter direktøren.

Flere muligheter til å delta

Digital forhåndsstemming er bare én måte å delta i valget på. Det er også mulig å forhåndsstemme fysisk på papir i ukene fram til 8. september.

11. september er selve valgdagen, og i noen kommuner er det også valgdag den 10. september. Valglokalet er i alminnelighet i nærheten av kommune- og fylkestingsvalget, og åpningstidene er de samme som i det offentlige valget.

Fakta om kirkevalget

  • Mer enn tre millioner velgere kan delta i kirkevalget. Stemmerett følger religiøs myndighetsalder, det vil si at alle medlemmer som fyller 15 år i år, eller er eldre, kan stemme. Alle døpte medlemmer i Den norske kirke har altså rett til å delta i styret i landets største medlemsdemokrati.
  • Kirkevalget er to valg i ett, ikke så ulikt kommunevalget. Man stemmer på kandidater til menighetsrådet lokalt i ett valg og kandidater til bispedømmeråd og Kirkemøtet i ett valg. Kirkemøtet er kirkens øverste demokratiske organ.
  • Mer enn 12.000 personer er kandidater i årets kirkevalg.
  • I valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet stiller fire ulike lister; Bønnelista, Frimodig kirke, Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke. Alle bispedømmer har minst tre lister å velge mellom.

Mer informasjon om kirkevalget på kirkevalget.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *