NAV utbetalte 80 millioner kroner hver dag til innbyggere i Buskerud

Totalt i 2023 utbetalte NAV rundt 29 milliarder kroner til personer bosatt i Buskerud. På landsbasis ble det utbetalt over 572 milliarder kroner. I Buskerud utgjorde alderspensjon 52 prosent av beløpet. 44 prosent av alle i vår region har mottatt en ytelse fra NAV minst én gang i løpet av året.

For åttende året på rad presenterer vi statistikk over statlige utbetalinger fra NAV til personer bosatt i Buskerud. Statistikken er brutt ned på kommunenivå, og må sees i sammenheng med demografien og lønnsnivået i hver enkelt kommune.

Sykepengene økte

Fortsatt synkende arbeidsledighet og høy etterspørsel etter arbeidskraft i 2023 bidro til at utbetalingene til dagpenger ble redusert med 3 prosent sammenlignet med 2022. Samtidig økte utbetalingene til sykepenger med 16 prosent, som følge av at det legemeldte sykefraværet økte (+3%) i 2023.

Videre økte utbetalinger til arbeidsavklaringspenger (AAP) med 10 prosent, som en kombinasjon av økt tilgang og flere som fikk innvilget en ny periode.

Utbetalingene til uføretrygd økte med 8 prosent og alderspensjon økte med 9 prosent. Samtidig er utbetalinger til stønad til enslig mor/far redusert med 2 prosent, kontantstøtte med 5 prosent og tiltakspenger med 20 prosent.

Årsaken til økningen i utbetalingene på AAP i 2023 er todelt:

– Mange har fått forlenget perioden de kan være på arbeidsavklaringspenger. Samtidig har det vært en økning i antallet som fikk innvilget arbeidsavklaringspenger i 2023, forklarer Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken.

108.600 kroner per innbygger

I gjennomsnitt mottok hver innbygger i Buskerud 108 600 kroner i løpet av 2023, en økning på 8000 kroner og 8 prosent fra 2022.

Gjennomsnittet per innbygger var lavest i Hemsedal, med 84 400 kroner. Innbyggerne i Rollag mottok mest med 125 600 kroner i gjennomsnitt per innbygger.

– Velferd koster mye per innbygger, det viser hvor viktig det er å gjøre det vi kan for å få flere i arbeid og få kostnaden ned, sier Speilberg.

Hun legger til at arbeidsmarked og alderssammensetning er de viktigste faktorene som forklarer variasjonene i utbetalingene.

Flere i arbeid

Det vil i fremtiden bli økte utgifter til blant annet alderspensjon.

– Høy yrkesdeltagelse er det viktigste for å sikre norsk økonomi og velferdssamfunnet fremover. Det er spesielt viktig å få ned utgiftene knyttet til arbeidsledighet og sykdom. Med dagens situasjon, der andelen personer som mottar AAP eller uføretrygd øker, må vi fortsette å jobbe for å få flest mulig som står utenfor arbeidslivet tilbake i jobb, sier Speilberg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *