Nok en gang foreslås det å bygge igjen elva i Elvebyen Drammen

Området mellom Nybyen og Grønland foreslås til bolig og næring, med mange hundre boliger og kontorplasser. Nå har innbyggerne protestert.

I innbyggermeldingen står det: Planlagt høyde på blokkbebyggelse (både bolig og næring) er svært inngripende for Drammen generelt, og for berørte bydeler spesielt. Flere bygg med høyder på +/- 40 meter, tilsvarende Solåsblokka på Åssiden, utgjør et massivt skille mellom Nybyen/ Strømsø på den ene siden, og Grønland/ Bragernes på den andre siden.

Blokkene hindrer sikt mot elva og Bragernes for Nybyen, Strømsåsen, Danvik, Strøm og nedre Konnerudbakkene. Fra Bragernes vil sikt mot Strømsåsen og Haukås hindres.

Dette er ikke forenelig med Drammens profil som Elvebyen. Vi ønsker lavere byggehøyde og mulighet til medvirkning for Drammens innbyggere.

Det er også behov for å få belyst

• planer for skoler, barnehager, idrettsanlegg og friområder for barn

• hvordan trafikk avvikles i en bydel som vokser med flere hundre innbyggere

• trafikk og parkering for pendlere som ikke bruker offentlig transport

Underskriverne av innbyggerinitiativet stiller seg bak følgende: Behandlingen utsettes, og det utarbeides et nytt planutkast som baserer seg på dialog og samhandling mellom de involverte. Drammen kommune tar en aktiv utviklingsrolle, og sørger for at det ikke utløses unødvendige forsinkelser, sett opp mot ferdigstillelse av pågående jernbaneutbygging.

Innbyggermeldingen har i skrivende stund fått 11 kommentarer som alle reagerer negativt på utbyggingsplanene.

En av innbyggerne, styreleder i Strømsø Perspektiv, Eva I. Knudsen, sier:

-Det er bra at området utvikles, men høyhusene får for stor innvirkning på bybildet. Nybyen blir liggende bak den nye bydelen og mister kontakt med elva  og Bragernesåsen, og mange på Bragernes mister kontakt med Strømsøåsen. I tillegg vil mange i eksisterende bebyggelse miste lys og sol, året rundt.

-Vi ønsker ikke å stoppe utbyggingen, men vi ønsker lavere byggehøyde og mulighet til medvirkning for Drammens innbyggere.

Her er lenken til innbyggermeldingen: https://minsak.no/sak/3069

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *