Nøkkeltall fra kriminalomsorgen – desember 2022

Soningskøen er på 101 dommer, og elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 159 iverksettelser.

Straffegjennomføring i fengsel

Ved inngangen til januar var belegget i fengsel på 82 prosent med totalt 2949 innsatte.

– Av de 2949 innsatte satt 622 (21 prosent) i varetekt
– 765 (26 prosent) var utenlandske statsborgere
– Kvinnelige innsatte: 183 (6,1 prosent)
– Antall forvaringsdømte i fengsel: 148 menn, 8 kvinner
– 5 innsatte under 18 år. 2 i varetekt og 3 på dom
– Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i desember 2022 var 82 prosent
– Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år var 85 prosent

Soningskø

Den 6. januar var soningskøen på 101 ubetingede dommer.
Av disse avventer 14 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).
Forrige måned var soningskøen på 78 ubetingede dommer.

Isolasjon/Utelukkelser

Rapport for desember 2022 ligger som vedlegg.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.

Soningsoverføring

I desember ble det ikke gjennomført noen soningsoverføringer. I 2022 ble 15 innsatte overført til hjemlandet for gjennomføring av dommen sin der, dette er 1 færre enn i 2021.

Straffegjennomføring i samfunnet

I desember 2022 ble det iverksatt 364 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er 22 prosent færre enn i desember 2021, da 469 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 159 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 102.

Sammenlignet med desember 2021 øker straffegjennomføring i institusjon (§12) med 75 prosent, samfunnsstraff med 6 prosent og program mot ruspåvirket kjøring med 4 prosent.

Bøtetjeneste har den største nedgangen med 88 prosent sammenlignet med desember 2021. Videre synker narkotikaprogram med domstolskontroll med 53 prosent og prøveløslatelse med møteplikt med 35 prosent. Elektronisk kontroll viser en nedgang på 28 prosent.

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet var i desember 2022 på 13 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

Straffegjennomføringsform Iverksatte saker Aktive saker
des. 22 des. 21 Andel kvinner
Elektronisk kontroll 159 221 13 % 333
Samfunnsstraff 102 96 15 % 1034
Prøveløslatelse med møteplikt 41 63 5 % 318
Program mot ruspåvirket kjøring 24 23 21 % 340
Straffegjennomføring i institusjon (§ 12) 21 12 19 % 154
Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) 9 19 0 % 351
Hjemmesoning (§ 16) 4 2 25 % 7
Bøtetjeneste 4 33 25 % 26
Totalt 364 469 13 % 2563

Tabell 1. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker desember 2022 og desember 2021. Hele tall og prosent.

Lovbrudd

Av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i desember 2022 er 38 prosent domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av narkotika/rusmiddellovbrudd med om lag 16 prosent og økonomiske lovbrudd med 14 prosent. Fordelingen framkommer av tabell 3.

Lovbruddskategori Andel
Trafikklovbrudd 38,0 %
Narkotika/rus 15,5 %
Økonomi 14,0 %
Vold 9,9 %
Lov og orden 7,0 %
Øvrige 5,6 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *