Nøkkeltall fra kriminalomsorgen – oktober 2022

For første gang siden oktober 2018 er soningskøen på under 100 dommer.

Ved inngangen til november var belegget i fengsel på 84,5 prosent med totalt 3026 innsatte.

– Av de 3026 innsatte satt 627 (21 prosent) i varetekt
– 786 (26 prosent) var utenlandske statsborgere
– Kvinnelige innsatte: 178 (5,8 prosent)
– Antall forvaringsdømte i fengsel: 148 menn, 8 kvinner
– 4 innsatte under 18 år. 2 i varetekt og 2 på dom.
– Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i oktober 2022 var 85 prosent
– Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år var 85,4 prosent

Soningskø

I begynnelsen av oktober var soningskøen på 87 ubetingede dommer.
Av disse avventer 7 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).
Forrige måned var soningskøen på 109 ubetingede dommer.

Soningsoverføring

I oktober ble det gjennomført 2 soningsoverføringer i utlandet. Hittil i år er 15 innsatte overført til hjemlandet for gjennomføring av dommen sin der, dette er 1 mer enn på samme tidspunkt i 2021.

Straffegjennomføring i samfunnet – nøkkeltall oktober 2022

I oktober 2022 ble det iverksatt 551 gjennomføringer av straff i samfunnet. Dette er 11 prosent færre enn i oktober 2021, da 617 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 272 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 137.

Statistikken viser en økning i de fleste former for samfunnsstraff. Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) øker med 30 prosent, mens prøveløslatelse med møteplikt øker med 24 prosent. Program mot ruspåvirket kjøring viser en økning på 15 prosent, mens straffegjennomføring i institusjon (§12) øker med 13 prosent.

Bøtetjeneste har den største nedgangen og synker med 45 prosent. Samfunnsstraff har en nedgang på 31 prosent. For elektronisk kontroll er det ingen endring fra oktober 2021.

Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet for hele oktober 2022 langt høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, fordeler seg slik (de første tre kolonnene gjelder iverksatte saker):

Straffegjennomføringsform okt. 2022 okt. 2021 % kvinner aktive saker
Elektronisk kontroll 272 272 14 % 356
Samfunnsstraff 137 199 14 % 1005
Prøveløslatelse med møteplikt 52 42 12 % 317
§ 12 straffegjennomføring i institusjon 27 24 15 % 170
Bøtetjeneste 27 49 17 % 146
Program mot ruspåvirket kjøring 23 20 17 % 357
Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) 13 10 0 % 368
§ 16 Hjemmesoning P16 0 1 0 % 8
Totalt 551 617 11 % 2727

Lovbrudd

De domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i oktober 2022, er dømt for følgende type lovbrudd.

Trafikklovbrudd 42,4 %
Narkotika/rus 13,3 %
Økonomi 12,3 %
Vold 9,4 %
Øvrige 7,5 %
Lov og orden 7,5 %
Vinningskriminalitet 5,0 %
Seksuallovbrudd 2,9 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *