Nøkkeltall fra kriminalomsorgen

I september ble det iverksatt 496 straffegjennomføringer i samfunnet. Av disse var 257 iverksettelser elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 129. Den 6. oktober var det 2991 innsatte i norske fengsler.

6. oktober var belegget i fengsel på 82 prosent med totalt 2991 innsatte.

– Av de 2991 innsatte satt 709 (24 prosent) i varetekt
– 827 (28 prosent) var utenlandske statsborgere
– Kvinnelige innsatte: 166 (5,5 prosent)
– Antall forvaringsdømte i fengsel: 141 menn, 10 kvinner
– 7 innsatte under 18 år. 2 sitter i varetekt og 4 på dom. Alle sitter ved ungdomsenheter.
– Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i september 2023 var 81 prosent
– Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år var 82 prosent

Soningskø
6. oktober var soningskøen på 166 ubetingede dommer.
Av disse avventer 12 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).
Forrige måned (august) var soningskøen på 235 ubetingede dommer.

Isolasjon/Utelukkelser
Rapport for september 2023 ligger som vedlegg.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.

Soningsoverføring
Det ble gjennomført 1 soningsoverføring i september. Totalt er det gjennomført 11 soningsoverføringer hittil i år, 2 færre enn på samme tid i fjor.

Straffegjennomføring i samfunnet

I september 2023 ble det iverksatt 496 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er 15 prosent færre enn i september 2022, da 584 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 257 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 129.

Tallene viser en nedgang for de fleste straffegjennomføringer i samfunnet sammenlignet med september 2022.

Bøtetjeneste viser en nedgang på 83 prosent, mens narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) synker med 27 prosent. Straffegjennomføring i institusjon (§ 12) viser en nedgang på 25 prosent og samfunnsstraff synker med 15 prosent. Prøveløslatelse med møteplikt synker med 14 prosent, mens elektronisk kontroll viser en nedgang på 7 prosent.

Program mot ruspåvirket kjøring øker med 22 prosent.

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet i september 2023 var på 18 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet klart høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

Straffegjennomføringsform Iverksatte saker Aktive saker
sep.23 sep.22 Andel kvinner
Elektronisk kontroll 257 275 16 % 351
Samfunnsstraff 129 152 22 % 975
Prøveløslatelse med møteplikt 42 49 10 % 299
Program mot ruspåvirket kjøring 39 32 26 % 391
Straffegjennomføring i institusjon (§ 12) 12 16 0 % 135
Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) 8 11 13 % 315
Bøtetjeneste 8 46 13 % 29
Hjemmesoning (§ 16) 1 3 0 % 6
Totalt 496 584 18 % 2501

Tabell 1. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker september 2023 og september 2022. Hele tall og prosent.

Lovbrudd

Av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i september 2023 er 46 prosent domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av økonomisk kriminalitet med 16 prosent og vold med 10 prosent.

Fordelingen framkommer av tabell 2.

Lovbruddskategori Andel
Trafikklovbrudd 46,3 %
Økonomi 15,5 %
Vold 10,1 %
Lov og orden 7,9 %
Narkotika/rus 7,9 %
Vinningskriminalitet 4,8 %
Annet 4,3 %
Seksuallovbrudd 3,3 %

Tabell 2. Andel domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet fordelt på lovbruddskategori. September 2023. Prosent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *