Siste rest av klaseammunisjonslageret til Peru klargjøres for destruksjon på flybasen i Pisco fredag 15.12. Foto: Norsk Folkehjelp

Norsk innsats har bidratt til å gjøre verden 180 millioner klasebomber fattigere

Fredag 15. desember sprengte Norsk Folkehjelp siste rest av Perus klasebomber i lufta på en militærbase sør i landet. Ikke bare markerer dette kroken på døra for Perus klasevåpenlagre. Det betyr at våpenlagrene til alle de 112 landene som er statsparter til klasekonvensjonen, nå er historie.

Det er Norsk Folkehjelp som i samarbeid med det peruanske luftforsvaret har hatt jobben med å sprenge klasevåpenlagre på Perus ulike flybaser. Arbeidet har tatt nesten ti år, og er det mest omfattende våpenlager-oppdraget Folkehjelpa noensinne har tatt på seg. Organisasjonen har bistått med å demontere og sprenge 2021 klasevåpen bestående av 155 591 klaser av småbomber.

Etter at Slovakia, Bulgaria og Sør-Afrika kvittet seg med sine klasevåpenlagre tidligere i høst, var Peru siste land som gjensto før alle klasekonvensjonens statsparter kunne erklære at de er i mål.

– Når vi nå setter punktum i Peru, har de 112 statspartene til klaseforbudet totalt kvittet seg med nær 1,5 millioner klasevåpen bestående av 178,9 millioner småbomber som kunne utgjort en trussel mot sivile i mange tiår om de hadde blitt brukt, sier assisterende generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Per Nergaard. Han er tydelig på at milepælen er et bevis på at internasjonale konvensjoner nytter.

– Gjennom å oppfylle sine forpliktelser har disse landene bidratt til en betydelig reduksjon i antall eksplosive våpen globalt, og en tryggere verden. Dette er et viktig lyspunkt i en tid hvor vi dessverre er vitne til en økning i bruken av denne avleggse våpentypen, sier han.

Etter at krigen i Ukraina brøt ut, har den globale statistikken over klasevåpenofre skutt i været. I 2022 ble 1172 mennesker registrert drept eller skadet av disse våpnene, mot 185 året før. Det høyeste antallet som er registrert etter at det internasjonale forbudet trådte i kraft i 2010.

At alle stater nå er i mål, er en stor seier for norsk diplomati. Norske myndigheter var i sin tid en av de viktigste pådriverne for klasevåpenforbudet, og har lenge vært en av de viktigste bidragsyterne til det globale opprydningsarbeidet. Norsk Folkehjelps prosjekt i Peru har vært støttet av norske og tyske bistandsmidler.

Perus ambassadør til Norge, Gustavo Laurie er takknemlig for støtten fra Norge og Norsk Folkehjelp til Perus overholdelse av folkerettslige forpliktelser gjennom felles innsats og visjon om en verden fri for klaseammunisjon.

– Gitt at Peru aldri har brukt disse avskyelige våpnene, betyr destrueringen av lagrene at Peru fullt og helt har oppfylt de viktigste forpliktelsene overfor klasekonvensjonen. Dette er ikke minst en viktig milepel i arbeidet med å bringe verden enda et skritt nærmere en universalisering av dette viktige instrumentet for internasjonal humanitærrett, sier han.

Lagbilde fra Chiclayo og Talara flybase nord i Peru tidligere i høst.
De siste våpnene i Pisco klargjøres for destruksjon, fredag 15.12. 2023
Siste våpenlager i Pisco går opp i røyk, fredag 15.12. 2023

Les også: Bosnia-Hercegovina fritt for klasevåpen

Fakta om Norsk Folkehjelps arbeid i Peru

  • Norsk Folkehjelp har bistått det peruanske luftforsvaret (FAP) med å destruere Perus klasevåpenlagre siden 2014.
  • Landet hadde frist på seg til 1. april 2024 med å destruere alle sine klaseammunisjonslagre.
  • Prosjektet har vært finansiert av Norge og Tyskland
  • Det er den mest omfattende destruksjonen av klasevåpenlagre i Norsk Folkehjelps historie
  • 2021 klasevåpen med 155 591 substridsdeler som har ligget lagret på seks ulike flybaser i Peru, er destruert.
  • Klasevåpnene kommer hovedsakelig fra tidligere Sovjetunionen, i tillegg til noen spanske og sør-afrikanske typer.
  • De siste 330 våpnene ble sprengt på en flybase i Pisco sist uke.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *