Ny avtale mellom KS og Legeforeningen om fastlegeordningen

– KS er fornøyd med enighet om fastlegeavtalen med Legeforeningen. Vi har med dette fått avtale om overdragelse av fastlegeavtaler ved rekrutteringsutfordringer, noe vi har jobbet for i flere år, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

Det ble mandag kveld enighet i forhandlingene mellom KS og Legeforeningen om en ny rammeavtale for fastlegene. Avtalen inneholder blant annet en ny hjemfalls-modell når ingen leger ønsker å kjøpe en fastlegepraksis. Det skal også opprettes en ny og uavhengig nemnd, som skal fastsette kjøpesum når fratredende og påtroppende lege ikke blir enige om pris.

– Stadig flere fastleger har problemer med å få den prisen de ønsker når de forsøker å selge legepraksisen til yngre leger. KS har lenge sett behovet for å få plass et regelverk for å håndtere slike situasjoner, og gjøre fastlegetilbudet mer bærekraftig. Derfor er vi i dag glade for at Legeforeningen og KS er blitt enige om en slik avtale. Jeg vil berømme Legeforeningen for konstruktiv holdning i det som har vært svært krevende forhandlinger for begge, sier Gangsø.

Partene er enige om en grense for hvor mange ganger, og over hvor lang tid, kommunen skal være pliktig til å lyse ut fastlegeavtalen og sørge for vikar, før det må konstateres at praksisen ikke har noen markedsverdi. Ett år etter oppsigelsen av fastlegeavtalen, må kommunen kunne overta den uten vederlag.

– En slik hjemfalls-modell gir kommunene en bedre mulighet til å sikre kommunens innbyggere fastlege, også i de tilfellene hvor det er vanskelig å rekruttere ny lege til næringsdrift. Dagens løsning er et skritt på veien til en mer bærekraftig fastlegeordning, men det trengs flere tiltak, sier Gangsø.

KS ser fram til regjeringens oppfølging av fastlegeutvalgets samlede forslag, som skal legges fram våren 2025.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *